Zoon Politikon

Zoon Politikon

novinar
Prispevek
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Pred nami je izven redna, dalo bi se reči, da celo obredna Polizika. Tokrat bomo na valovih Radia MARŠ predvajali posnetek pridigê našega kardinala dr....
4. 12. 2015
Prispevek
Revija Pozitiva + predstavlja ekskluzivni intervju z Borutom Pahorjem. Šokantno: Borut priznava svojo usmeritev in krizo v zakonu. Mister Sister Pahor je vsekakor vsestranski, zelo razgledan in zelo...
4. 9. 2015
Prispevek
Hvala, da ste nam pripustili izraziti tudi naše mnenje glede reševanja grške dolžniške krize. Na žalost je bilo v prejšnji oddaji izrečenih preveč komunistično-keynesianskih ideoloških zmot iz ust...
14. 8. 2015
Prispevek
Lep pozdrav. Hvala urednikom radia, da so nam tudi tukaj, na tej frekvenci, blagovolili spregovoriti o na?em predlogu strategije za re?evanje gr?ke dol?ni?ke krize. Kot politi?ni funkcionar Zadru?ne...
29. 7. 2015
Prispevek
Ni ?e dolgo nazaj. Ne, res ne. Mogo?e je kak?nih dobrih ?est let od tega, ko smo s tovari?ijo vstopili v poslovni, podjetni?ko-kreativni, prostrani svet tiso?erih prilo?nosti in mo?nosti, seveda....
1. 7. 2015
Prispevek
Od tistih dni naprej, ko so se Butale bile slavnostno pridru?ile upa polni Ojrokreteniji, je njihova pregovorna delavnost in u?inkovitost ter produktivnost dosegala le ?e nove in nove vrhunske...
17. 6. 2015
Prispevek
Takšni dogodki in srečanja, kot ga imamo mi tukaj, so še edina preostala mesta, ki nam omogočajo, da izpostavljamo temeljne probleme našega časa, da odpiramo temeljna vprašanja naše dobe, ki...
9. 6. 2015
Prispevek
Decembra lani je Evropska unija (EU) po dolgih in napornih pogajanjih z dr?avami neto pla?nicami in njenimi institucijami le potrdila prora?un za leto 2015. Ta bo v letu 2015 te?ak dobrih 141...
20. 5. 2015
Prispevek
Jure Leskovec, ki je eden najmlaj?ih profesorjev na eni najbolj?ih ra?unalni?kih univerz na svetu, na Stanfordu v Kaliforniji, je postal zvezda svetilka na slovenskem podro?ju. In?enirji javnih mnenj...
11. 5. 2015
Prispevek
Po skrbni priklenitvi svojega kolesa ? ker, mimogrede, v Mariboru kradejo tudi sede?e ? se odpravim v pritli?ne prostore Tkalke, kjer naj bi na dogodku katerega sem se namenil obiskati,  govorci...
20. 4. 2015
Prispevek
Primer Oskarja Schindlerja, nem?kega industrialca, ki je med II. svetovno vojno s svojim delovanjem re?il ve? kot tiso? judov odpira izhodi??no to?ko za razmi?ljanje o temeljih post-totalitarne dru?...
2. 4. 2015
Prispevek
Pred pribli?no ?tiridesetimi leti so takratni poslanci sprejeli zakon, ki je dovoljeval Zahrbtne?em posvajanje otrok. Upam, da ta pri?anja, ko danes v teh mavri?astih ?asih ? na tem ro?natem vlaku v...
13. 3. 2015
Prispevek
Manageristan je de?ela sre?nih, zadovoljnih in zdravih ljudi. Tudi ?enske so v Manageristanu sre?ne, zadovoljne in zdrave. Le da ne rojevajo ve? preve? otrok, ker so pri?le do sklepa, da se to...
27. 2. 2015
Prispevek
Ne vem, morda sem pa samo jaz v zadregi ko delavko, ki le stoji poleg te t.i. samopostre?ne blagajne pozdravim in se ji po nakupu s kislim nasme?kom zahvalim, ker je nekaj pa? potrebno in dobro re?i...
12. 2. 2015
Prispevek
Ta pravljica govori o tropu volkov, ki so bili v ?kripcih, ker ?e dolgo niso imeli ?esa jesti, skratka, pre?ivljali so te?ko obdobje. Stari volk, vodja tropa, jih je miril, prosil jih je, naj bodo...
29. 1. 2015
Prispevek
Najbr? vsi pomnimo medijsko meketanje in strankarsko ?vrgolenje o tehni?ni vladi o zlove??i ali pa odre?ilni Trojki. V enem primeru bi ta pri nas uploadala tisti odre?ilni program nenehnega...
16. 1. 2015
Prispevek
Kak?na je ?love?ka narava? Ima ?lovek poleg svoje narave, ki je zna?ilna za vsa ?iva bitja tudi kak?no drugo naravo? Nekaj ve? kot zgolj biolo?ko naravo. Ima ?lovek mogo?e dve, tri, ve? narav? Eno,...
17. 12. 2014
Prispevek
Medtem ko se politi?ni tehnologi, sindikati, podjetniki, managerji, razni podjetni?ki vizionarji ter guruji, medijske hi?e, ki se mimogrede imajo za novinarske, in nasploh ustvarjalci javnih mnenj,...
3. 12. 2014
Prispevek
Za?eli bomo s tem, da se bomo vpra?ali, ali je politika res sama sebi namen? Saj vendarle vsi poznamo gostilni?ka ren?anja, kot npr: ?Ah, pa saj ti politiki se res le ?e sami s seboj ukvarjajo!? ali...
19. 11. 2014
Prispevek
Pred ?asom sem na svojem facebook profilu delil plakat, ki je ljudi pozival k udele?itvi protesta proti nasilju, ki ga izvaja izraelska vlada nad palestinskimi civilisti. Protest je bil organiziran...
12. 8. 2014