Banalna zabitost vrhunskega znanja

Jure Leskovec, ki je eden najmlaj?ih profesorjev na eni najbolj?ih ra?unalni?kih univerz na svetu, na Stanfordu v Kaliforniji, je postal zvezda svetilka na slovenskem podro?ju. In?enirji javnih mnenj, kot npr. Mladina in drugi, ga predstavljajo kot ?e en primer wunderkida, ki je svoje ultra znanje lahko apliciral ?ele v Obljubljeni de?eli. Nosijo ga po rokah (kot npr. tudi na?ega dragega ?i?ka), se klanjajo njegovemu razsvetljenstvu, toda ti svetilniki jim na ?alost ble??ijo naravnost v o?i. Na ta na?in sledilci postanejo slepi. Besede postanejo samoumevne in mlade glave ve? ne mislijo. Ravno v tej slepoti lahko Jure Leskovec na Multibutalskem Oltarju iz vesoljnega knowledge sredi??a med drugim sporo?i tudi tole Resnico:


?Neki humanist, dru?boslovec se ukvarja z zelo kompleksnimi in obenem zelo izmuzljivimi temami, ki jih je izredno te?ko kvantificirati. Na drugi strani imamo naravoslovca, fizika, ki lahko natan?no izmeri naravne pojave. Oba pristopa z ra?unalniki prideta skupaj. Potrebujemo opisen in mehek pristop globalnih razmi?ljanj in tudi trd, analiti?en pristop, ki potem materijo resni?no skvantificira skoraj v socialno fiziko.?

Razumljivo, da ravno to Resnico Multibutalski Oltar naprej tr?i in prodaja torej vsem nam, in sicer kot radikalno novost, celo kot odre?itev in na?o prihodnost. 

Samo opozorilo za tehno-Slovence, ki da so prosto po Leskovcu ?zelo pametni in iznajdljivi?. ?Socialna fizika? pomeni in JE za?etek modernega dru?boslovja in je bila postavljena ?e s strani Comteja in Durkheima (XIX. stoletje, tudi zgodnji del XX.), in sicer kot regulativna ideja. V dana?njem pozitivizmu (ZDA, od ?estdesetih let XX. stoletja) je tudi zmagala v pomenu, da je postala nosilna knowledge infrastruktura vsega managerskega globalnega gospostva. Tej zmagi, v kateri se trenutno do vratu namakamo/hiramo, se re?e tudi ?socialni in?eniring?, ?sociokibernetika? ali to ?emur JADRO pravi tehnoarhija. 

Vo??imo dober tek vsem klonom in cyborgom napredka v smeri socialne fizike. Re?eno na ravni vrhunsko tehno razvite Betajnove: ne narod in ne posamezniki si ne bodo sodbo pisali sami, ra?unalniki so jim jo ?e napisali in jim bodo tudi sodili. Vrhunsko. Seveda.

Besedilo prevzeto in prirejeno iz Javne agencije za dezinformacije in realnost (JADRO)

Facebook Twitter Deli