Zofijini ljubimci

Zofijini smo vse od leta 1996 na radiu MAR? pripravljali oddajo o humanistiki, ki pa je zaradi razli?nih okoli??in obmolknila nekje sredi leta 2010. Poskus nedavnega novega zastavka oddaje, je imel nekoliko druga?no izhodi??e kot na?a stara oddaja, ki smo jo na MAR?u pripravljali prakti?no neprekinjeno petnajst let. Oddajo namre? produciramo kot ?podcast? na?e spletne strani www.zofijini.net. Tako vsebinsko kot tehni?no oddajo oblikujemo sami, k sodelovanju pa, z ambicijo povezovanja in predstavljanja dejavnosti na slovenski humanisti?ni sceni, vabimo vse sorodne organizacije in posameznike, ki bi za oddajo ?eleli prispevati kaj svojega.

David Žohar, 19. 5. 2014 17:11, Zofijini ljubimci

Cikel filmozofskih ve?erov ?Mediozofija ? o posredovanem svetu?

Projekcija filma ?The Codes of Gender? in okrogla miza na temo spola v ogla?evanju in popularni kulturi

V ?etrtek, 22.5.2014, ob 18:00, v Kulturnem inkubatorju (Koro?ka cesta 18, Maribor)

?The Codes of Gender?, (Kode spola), dokumentarni film, ZDA, 2009, DVD, 72?, re?ija in scenarij: Sut Jhally; angle??ina, slovenski podnapisi.

S projekcijo filma bomo tokrat izjemoma za?eli to?no ob 18h!

David Žohar, 13. 5. 2014 20:35, Zofijini ljubimci

Cikel filmozofskih ve?erov »Mediozofija – o posredovanem svetu«

V ?etrtek, 15.5.2014, ob 18:00, v Kulturnem inkubatorju (Koro?ka cesta 18, Maribor)

»Status Anxiety«, 1. del, (Skrb za status), dokumentarni film, Velika Britanija, 2004, DVD, 49′, re?ija: Neil Crombie; scenarij: Alain de Botton; angle??ina, slovenski podnapisi.

David Žohar, 4. 5. 2014 10:41, Zofijini ljubimci

Na na?em prvem jesenskem sre?anju iz cikla predavanj »Delo – kapital – komunizem«, je pod naslovom »Kosovelov socializem«, predaval Andrej Adam.

Leta 1925 je Sre?ko Kosovel na prvih dveh straneh Mladine, ki jo je tedaj prevzel s krogom svojih prijateljev, zapisal naslednje programske besede:

David Žohar, 23. 4. 2014 19:47, Zofijini ljubimci

Predavanje Ale?a Kusteca ? ?Terorizem pri Izraelcih in Palestincih?, ki je potekalo v sklopu ?Kulturne ambasade Palestine 2013?.

David Žohar, 14. 4. 2014 17:49, Zofijini ljubimci

Filmozofski ve?er: Obzornik 55 in Karl Marx med nami

Citat izvzet iz Filmskega obzornika 55, je naslavljal filmski ve?er, na katerem smo se ob projekciji filmov »Obzornik 55« in »Karl Marx med nami« v komentarjih Cirila Oberstarja in Andreja ?praha spra?evali kako s podobo, njeno mo?jo in u?inki agitirati in odpirati vpra?anja razrednega boja danes. Skozi partikularne zgodbe in specifi?nost obravnavanih tem, smo posku?ali pokazati na dolo?eno ob?ost in univerzalnost, ki se vselej ka?e v sferi kapitalisti?nega na?ina produkcije.

David Žohar, 7. 4. 2014 18:01, Zofijini ljubimci

Cikel filmozofskih ve?erov »Mediozofija – o posredovanem svetu«

V sklopu cikla filmozofskih ve?erov »Mediozofija – o posredovanem svetu« smo pripravili ve?er posve?en temi zelenega kapitalizma. V ta name smo si pogledali dokumentarni film »Advertising and the End of the World« (Ogla?evanje in konec sveta) in se po projekciji o »kapitalizmu z zelenim obrazom« pogovarjali s filozofoma dr. Toma?em Gru?ovnikom in Dejanom Savi?em.

David Žohar, 31. 3. 2014 18:39, Zofijini ljubimci

Okrogla miza je potekala ob projekciji jugoslovanske dokumentarne klasike »Zadnja oaza« (Poslednja oaza) iz leta 1983 v re?iji Petra Lalovi?a. Okroglo mizo na temo »Film in okoljevarstvo«, je vodil dr. Luka Omladi?, z njim pa sta se pogovarjala ?e dva okoljska filozofa, dr. Toma? Gru?ovnik in Dejan Savi?.

David Žohar, 25. 3. 2014 12:26, Zofijini ljubimci

Na prvem filmozofskem ve?eru v sklopu novega cikla »Mediozofija – o posredovanem svetu«, ki smo ga ob tej priliki tudi na kratko predstavili, smo si pogledali dokumentarni »zeitgeistovski« »pamflet« o sodobnih oblikah poslu?nosti, anarhizmu, potro?ni?tvu itd., ki nosi naslov »On Modern Servitude aka De la servitude moderne« (O novodobnem su?enjstvu). Po projekciji smo se o anarhizmu, aktivizmu, neposredni demokraciji itd., pogovarjali z Maticem Primcom, anga?iranim aktivistom, anarhistom in enim od iniciatorjev »Iniciative Mestni Zbor« (IMZ).

David Žohar, 17. 3. 2014 18:42, Zofijini ljubimci

Dru?tvo Zofijini ljubimci je nastalo sredi digitalne revolucije in tako ni moglo zaobiti dejstva, da bo svoje poslanstvo opravljalo predvsem v digitalnih okoljih. Spletna stran je tako ?e od samega za?etka eno na?ih najpomembnej?ih orodij za osve??anje javnosti na podro?ju humanistike in filozofije ter posredovanja tehtne pisane besede.

David Žohar, 10. 3. 2014 18:59, Zofijini ljubimci

O filozofu S?renu Kierkegaardu njegovi filozofiji in njeni uporabnosti v mestu, ki ga pestijo postvstajni?ke dileme, sta razglabljala dr. Cvetka T?th, redna profesorica na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, in dr. Primo? Repar, urednik revije Apokalipsa ter prevajalec Dan?evih del.

S poznavalcema Kierkegaarda se je pogovarjal mag. Igor ?erne.