David Žohar

David Žohar

opremljevalec, tehnik
Prispevek
M a r i b o r :Maribor bo v prihodnjih dveh letih dodobra razkopan. Energetika Maribor bo namre? pri?ela ?iriti toplovodno omre?je na levi breg Drave vse do sredi??a mesta, ob tem bo na obmo?ju...
15. 10. 2014
Prispevek
Prof. dr. Nenad Mi??evi?: ?Kant in ?lovekove pravice?Po odli?nem odzivu fakultet ob 20-letnici delovanja Amnesty International Slovenije (AIS) in 60-obletnici Splo?ne deklaracije ?lovekovih pravic...
6. 8. 2014
Prispevek
Organizator: ?iva dvori??a, Zofijini ljubimciCikel filmozofskih ve?erov ?Mediozofija ? o posredovanem svetu?V ?etrtek, 7.8.2014, ob 20:00, na Gosposki 28 (?iva dvori??a (G28),...
4. 8. 2014
Prispevek
Organizator: ?iva dvori??a, Zofijini ljubimciCikel filmozofskih ve?erov ?Mediozofija ? o posredovanem svetu?V torek, 5.8.2014, ob 20:00, na Gosposki 28 (?iva dvori??a (G28),...
4. 8. 2014
Prispevek
Organizator: ?iva dvori??a, Zofijini ljubimciCikel filmozofskih ve?erov ?Mediozofija ? o posredovanem svetu?V ?etrtek, 7.8.2014, ob 20:00, na Gosposki 28 (?iva dvori??a (G28),...
30. 7. 2014
Prispevek
Organizator: ?iva dvori??a, Zofijini ljubimciCikel filmozofskih ve?erov ?Mediozofija ? o posredovanem svetu?V torek, 5.8.2014, ob 20:00, na Gosposki 28 (?iva dvori??a (G28),...
30. 7. 2014
Prispevek
Zofijini ljubimci, dru?tvo za razvoj humanistike, v sodelovanju z MKCjem prirejajo in vabijo na prvo jesensko predavanje Zofijinih. Pod naslovom ?Sodobna ideologija potro?ni?tva: ekonomski, politi?ni...
30. 7. 2014
Prispevek
Ali je re?itev izraelsko palestinskega konflikta res tako komplicirana? Po mnenju predavatelja ?tevilni miti, ki so pogosto medijsko skonstruirani, zamegljujejo jedro konflikta in s tem tudi njegovo...
22. 7. 2014
Prispevek
Gosta okrogle mize, ki je v prostorih Kible potekala v sklopu gledali?kega projekta ?Narcissus: Resni?nostno gledali??e?, sta bila dr. Mirt Komel in dr. Eva Vrta?i?.Projekt Narcissus raziskuje...
16. 6. 2014
Prispevek
Gibanje za pravice Palestincev BDS in Zofijini ljubimci vas vljudno vabimo na predavanje palestinskega novinarja Majeda Abusalama. Dogodek bo potekal v sredo, 18. junija 2014, ob 18.00, v...
9. 6. 2014
Prispevek
Kulturna ambasada PalestineOkrogla miza: Pot v apartheid? Izrael in Palestina z gostoma, novinarjema, Kristino Bo?i? in Borisom Vasevom. Z njima se je pogovarjal Borut Osonkar.Na okrogli mizi smo...
9. 6. 2014
Prispevek
Pogovor na temo univerzalnega temeljnega dohodka kot mo?nega sopotnika neposredne demokracije. Dogodek je potekal v prijetnem kavarni?kem okolju Salona uporabnih umetnosti (Glavni trg 1, Maribor)....
2. 6. 2014
Prispevek
V za?etku leto?njega leta so na Ogla?evalskem razsodi??u pri SOZ zavrnili prito?be, ki so se nana?ale na sporne seksisti?ne plakate in oglase. Debata, ki se je razvila okoli te zavrnitve je...
27. 5. 2014
Prispevek
Posnetek predavanja dr. Tanje Rener z naslovom ?Onstran kapitalizma ? vaje v utopistikah?, ki je potekalo v sklopu predavanj in razprav ?Kapitalizem ? miti, resnice in la?i?, v torek, 11. junija 2013...
19. 5. 2014
Prispevek
Cikel filmozofskih ve?erov ?Mediozofija ? o posredovanem svetu?Projekcija filma ?The Codes of Gender? in okrogla miza na temo spola v ogla?evanju in popularni kulturiV ?etrtek, 22.5.2014, ob 18:00, v...
19. 5. 2014
Prispevek
Cikel filmozofskih ve?erov »Mediozofija – o posredovanem svetu« V ?etrtek, 15.5.2014, ob 18:00, v Kulturnem inkubatorju (Koro?ka cesta 18, Maribor) »Status Anxiety...
13. 5. 2014
Prispevek
Na na?em prvem jesenskem sre?anju iz cikla predavanj »Delo – kapital – komunizem«, je pod naslovom »Kosovelov socializem«, predaval Andrej Adam. Leta 1925 je...
4. 5. 2014
Prispevek
Predavanje Ale?a Kusteca ? ?Terorizem pri Izraelcih in Palestincih?, ki je potekalo v sklopu ?Kulturne ambasade Palestine 2013?.Terorizem ima zaradi namernega ?kodovanja in tudi ubijanja civilistov...
23. 4. 2014
Prispevek
Filmozofski ve?er: Obzornik 55 in Karl Marx med nami Citat izvzet iz Filmskega obzornika 55, je naslavljal filmski ve?er, na katerem smo se ob projekciji filmov »Obzornik 55« in...
14. 4. 2014
Prispevek
Cikel filmozofskih ve?erov »Mediozofija – o posredovanem svetu« V sklopu cikla filmozofskih ve?erov »Mediozofija – o posredovanem svetu« smo pripravili ve?er...
7. 4. 2014