Kant in ?lovekove pravice

Prof. dr. Nenad Mi??evi?: ?Kant in ?lovekove pravice?

Po odli?nem odzivu fakultet ob 20-letnici delovanja Amnesty International Slovenije (AIS) in 60-obletnici Splo?ne deklaracije ?lovekovih pravic leta 2008 smo humanisti?ne in dru?boslovne fakultete ob leto?nji 25-obletnici delovanja AIS povabili k Ciklu predavanj o ?lovekovih pravicah. Odziv je bil nad pri?akovanji: obeta se jesen, kjer bodo ?lovekove pravice na pravem teoretskem prepihu.

Facebook Twitter Deli