O novodobnem hlap?evstvu

Na prvem filmozofskem ve?eru v sklopu novega cikla »Mediozofija – o posredovanem svetu«, ki smo ga ob tej priliki tudi na kratko predstavili, smo si pogledali dokumentarni »zeitgeistovski« »pamflet« o sodobnih oblikah poslu?nosti, anarhizmu, potro?ni?tvu itd., ki nosi naslov »On Modern Servitude aka De la servitude moderne« (O novodobnem su?enjstvu). Po projekciji smo se o anarhizmu, aktivizmu, neposredni demokraciji itd., pogovarjali z Maticem Primcom, anga?iranim aktivistom, anarhistom in enim od iniciatorjev »Iniciative Mestni Zbor« (IMZ).

Matic Primc je aktivist in anarhist. Je ustanovni ?lan in koordinator »Iniciative Mestni Zbor« (IMZ), v sklopu katere je podal predlog za uvedbo instituta participatornega prora?una v Sloveniji. Je ustanovni ?lan ter koordinator za Slovenijo mednarodne organizacije za participativno dru?bo (IOPS), ki po vsem svetu zdru?uje ve? kot 3300 ?lanov. Aktiven pa je med drugim tudi v okviru »Federacije za anarhisti?no organiziranje« (FAO).

Facebook Twitter Deli