Posami?nik in svet

O filozofu S?renu Kierkegaardu njegovi filozofiji in njeni uporabnosti v mestu, ki ga pestijo postvstajni?ke dileme, sta razglabljala dr. Cvetka T?th, redna profesorica na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, in dr. Primo? Repar, urednik revije Apokalipsa ter prevajalec Dan?evih del.

S poznavalcema Kierkegaarda se je pogovarjal mag. Igor ?erne.

V svetu, kjer pojma samota in obup vse bolj definirata posameznika, je misel S?rena Kierkegaarda spet aktualna. Eden vplivnej?ih filozofov 19. stoletja, ki mu je bil lani, ob 200. obletnici rojstva, posve?en mednarodni filozofski simpozij v Ljubljani in ?kocjanu, namre? odlo?ilno vpliva na sodobne miselne tokove.

Pogovor je potekal v organizaciji Mariborske knji?nice

Facebook Twitter Deli