Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.
Rajko Kotnik, 27. 3. 2015 16:11, Polizika

Preden se lotim teme, ki sem jo pripravil za dana?njo Poliziko, se spodobi, da se predstavim poslu?alcem radia MAR?. Sem ?lan Iniciative mestni zbor, tako reko? od njenega za?etka in moderator na zborih prebivalcev samoorganiziranih ?etrtnih in krajevnih skupnosti.

Priznati moram, da me je povabilo k sodelovanju v oddaji Polizika prijetno presenetilo. ?eprav po letih bli?e kak?nemu dru?tvu starostnikov ugotavljam, da po duhu in pogledih na svet v katerem ?ivimo bolj sodim med vas mlade.

Rene Suša, 26. 3. 2015 22:15, Polizika

In prav tam sem ga sre?al, na avtobusni postaji, pod ?go?im poldnevnim soncem, na kri?i??u avenij Lamar in Airway. Bil je ogromen temnopolt mo?akar, zleknjen na klopi, s slu?alkami na glavi in poslu?al je, kakorkoli je ?e predvajal njegov telefon. Nisem bil prepri?an, ?e je tiste vrste ?lovek, ki bi ga ?elel povpra?ati za napotke, in ko sem po?asi hodil proti avtobusni postaji, sem se spra?eval, ?e sem na pravem kraju. Tudi ?e sem bil, sem imel ?e vedno pol ure ?asa, preden bi pri?el avtobus. Posku?al sem iti mimo njega, tako da sem mu pokimal, a tudi ni? ve? od tega? Ko sem hodil mimo njega me je nekaj ustavilo in povleklo nazaj? Zdelo se je, da ni prav dobre volje, a nikogar drugega ni bilo tam? Stopil sem do njega, vleko? za seboj svoj pla?? in kov?ek:

?Hi, how?ya?doin??

Emina Koren, 23. 3. 2015 12:46, Polizika

Pozdravljeni v prvi spomladanski poliziki. Ker pomlad v meni vedno prebudi neko potrebo po renesan?nem vzdu?ju, me je k tokratnemu razmi?ljanju prisilila udele?ba otvoritve razstave Na?i heroji pod taktirko UGM-a. Razstava se loteva tematike socialisti?nega realizma na podro?ju biv?e Juge. Otvoritve se je udele?ilo kar lepo ?tevilo ljudi, med drugimi ni manjkal niti na? vsemogo?ni klobu?ar, ki nam je postregel z izjemno intelektualno stimulativnim govorom. Vendar se v te zadeve zdaj ?e ne bi preve? spu??ala.

Špela Pušnar, 17. 3. 2015 22:14, Polizika

Dru?beni konsenz se oblikuje zgolj skozi politi?no motivirane odlo?itve. Vse, kar zadeva na?a ?ivljenja oblikujejo odlo?itve, ki so politi?no nastavljene. Vsa zgodba, ki se vrti okrog prerazporejanja kapitala in dobrin je politi?nega izvora. ?e corn flaksi pri zajtrku odra?ajo politi?ne odlo?itve, da ni potrebno obogatiti proizvod z napisom o vsebovanosti gensko spremenjenih organizmov, slovensko mleko predelano v sosednji Avstriji in prelito nazaj ?ez mejo pa je ravno prav?nji primer, kako se pri nas stvarem stre?e.

Andrej Kurnik, 13. 3. 2015 16:56, Polizika

Desnica se mobilizira. Njen cilj je zru?iti nov dru?inski zakonik, ki v pravicah izena?uje razno in istospolna partnerstva. Sredstvo, s katerim ?elijo to dose?i, je instrument neposredne demokracije, referendum. Mobilizirajo se tudi podporniki nove zakonske ureditve. Odprlo se je boji??e, ki bo v prihodnje v veliki meri dolo?alo politi?no dinamiko.

Zoon Politikon, 13. 3. 2015 13:37, Polizika

Pred pribli?no ?tiridesetimi leti so takratni poslanci sprejeli zakon, ki je dovoljeval Zahrbtne?em posvajanje otrok. Upam, da ta pri?anja, ko danes v teh mavri?astih ?asih ? na tem ro?natem vlaku v Srbijo ? to pi?em, najdejo kak?na rodna in plodna tla. To danes so res grozni ?asi! To so ?asi, huj?i od tistih svin?enih ?asov in ?asov ?elezne zavese, o katerih je pripovedoval moj dedek. To ni hladna vojna, to ni niti vojna, saj je bitka ?e zdavnaj izgubljena. To so preprosto topli ?asi.

Emina Koren, 9. 3. 2015 13:59, Polizika

Lep pozdrav in ponovno dobrodo?li v moji ponedeljkovi poliziki. Glede na to, da je bil v?eraj 8. marec, ne bo te?ko uganiti o ?em mislim govoriti.

Danes ?elim razpredati o dnevu ?ena. Ja, dali so nam en dan v letu, ki ga lahko slovimo in morda nam stisnejo ?e kak pu?eljc v roke, da se razne?imo in damo potem do naslednjega leta mir.

Rene Suša, 6. 3. 2015 18:24, Polizika

Te dni je spokojni mir na?e de?elice razburkala novela Zakona o zakonski zvezi in dru?inskih razmerjih. Po uspe?nem glasovanju v parlamentu so z 51 glasovi za in 28 proti istospolni pari dobili pravico skleniti zakonsko zvezo, kar pomeni, da bo imeli od sedaj naprej istospolni zakonski pari enake pravice in dol?nosti, kot vsi ostali zakonski pari. Kot je bilo pri?akovati, zadeva seveda ni bila vsem pogodu, zato se je na t.i. Dan ljubezni pred parlamentom zbrala kar impresivna mno?ica ljudi, ki je pri?la izraziti svoje nestrinjanje z novelo zakona, sode?

Zoon Politikon, 27. 2. 2015 18:28, Polizika

Manageristan je de?ela sre?nih, zadovoljnih in zdravih ljudi. Tudi ?enske so v Manageristanu sre?ne, zadovoljne in zdrave. Le da ne rojevajo ve? preve? otrok, ker so pri?le do sklepa, da se to ekonomsko in dru?beno nikakor ne spla?a ve?. Tako se je rodnost v Manageristanu ustavila na optimalni to?ki, ki so jo izra?unali v Centralnem Ekonomisterionu in zna?a enega otroka na mo?kega. Tako vsak mo?ki lahko rodi le enega otroka, ?enske jih lahko imajo ve?, a le pod pogojem, da je vsak izmed teh z drugim mo?kim, kajti v Manageristanu dejansko rojevajo mo?ki in ne ?enske kot se zdi.

Andrej Kurnik, 27. 2. 2015 16:19, Polizika

Obnovljena lendavska sinagoga je bila polna. Vklju?no s stranskimi balkoni. ?lani Civilne iniciative zaustavimo fracking v Sloveniji in drugi uvodni?arji so predstavili svoje argumente proti frackingu v Peti?ovcih. Povod za javno tribuno je bila zelena lu? Agencije za okolje Republike Slovenije (ARSO) lokalnemu naftnemu podjetju in njegovemu multinacionalnemu partnerju za pridobivanje plina s sporno metodo hidravli?nega lomljenja kamenin z nizko prepustnostjo, v katerih se nahaja plin. Kamenine obdelajo s koktajlom vode, kemikalij in peska.