Andrej Kurnik

Andrej Kurnik

novinar
Prispevek
Ne?teto mrtvih. Regristrirani mrtvi so le vrh ledene gore. Mednarodna organizacija za migracije je v svojem lanskem poro?ilu o mno?i?nem umiranju migrantov na mejah, ki lo?ijo dominantne in podrejene...
8. 5. 2015
Prispevek
Prej?nji teden je v Mariboru potekala mednarodna konferenca o univerzalnem temeljnem dohodku. Za to prilo?nost me je lokalni organizator zaprosil, da sodelujem v eni od razprav in razmi?ljam o tem,...
27. 3. 2015
Prispevek
Desnica se mobilizira. Njen cilj je zru?iti nov dru?inski zakonik, ki v pravicah izena?uje razno in istospolna partnerstva. Sredstvo, s katerim ?elijo to dose?i, je instrument neposredne demokracije...
13. 3. 2015
Prispevek
Obnovljena lendavska sinagoga je bila polna. Vklju?no s stranskimi balkoni. ?lani Civilne iniciative zaustavimo fracking v Sloveniji in drugi uvodni?arji so predstavili svoje argumente proti...
27. 2. 2015
Prispevek
Kon?no se je zgodilo. Levica ponovno na oblasti. Z zmago Sirize na volitvah se je za?ela prihodnost. In prihodnost pripada levici. Zanos, ki se po nedeljskih volitvah v Gr?iji ?iri po socialnih omre?...
30. 1. 2015
Prispevek
?Tip se vr?e iz petdesetega nadstropja. Medtem ko leti, se bodri: 'Do sedaj je vse v redu, do sedaj je vse v redu'. Toda pomembno ni padanje, ampak pristanek.? Tako nekako pravi glas v ?pici...
16. 1. 2015
Prispevek
Mama in de?ek, ki ?ivita v hi?i v Desklah, le nekaj metrov oddaljeni od osnovne ?ole, sta obupana. Desetletnik, ki je z materjo iz Bosne pri?el letos poleti, je ?rtev ponavljajo?ega se nasilja so?...
19. 12. 2014
Prispevek
V perujskem glavnem mestu Limi poteka pod okriljem Zdru?enih narodov podnebna konferenca. Delegacije 195 dr?av razpravljajo o ukrepih za soo?enje s pere?im problemom ?love?tva, z globalnim...
5. 12. 2014
Prispevek
Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je letos med januarjem in septembrom med pre?kanjem Sredozemskega morja ?ivljenje izgubilo 3072 migrantov. V zadnjih ?tirih letih je samo na zunanjih...
24. 11. 2014
Prispevek
Remi Fraisse je bil ubit pri svojih rosnih enaindvajsetih letih. S pla?ilno granato so ga ubili francoski oro?niki, ko je branil naravo, enkraten ekosistem, vse o?ji ?ivljenjski prostor za ?ivali in...
6. 11. 2014
Prispevek
??e ene revolucije si ne moremo privo??iti?, je na iniciativo za osvoboditev norosti v osemdesetih letih prej?njega stoletja dejal predstavnik psihiatri?ne stroke in biv?i partizan. Eden od motorjev...
11. 7. 2014
Prispevek
Pribli?ujejo se dr?avnozborske volitve. Praznik demokracije, dan, ko se izrazi volja ljudstva, bi dejali zagovorniki parlamentarne demokracije. Pred nami je mesec pranja mo?ganov s tem hlinjenim...
13. 6. 2014
Prispevek
Oscar Lopez Rivera, borec za neodvisnost Portorika, je za re?etkami zveznega zapora ZDA ?e 33 let. V?eraj so po vsem svetu potekali razli?ni solidarnostni dogodki z zahtevo po njegovi takoj?nji...
30. 5. 2014
Prispevek
Politi?ni manever Zorana Jankovi?a, ki vodi v pred?asne volitve, je po?el enoglasno zgra?anje. V re?imski politiki ter re?imskih medijih in tudi v javnosti, ki se je oblikovala z vstajami. Strasti,...
16. 5. 2014
Prispevek
Minil je prvi maj. V teh krajih ?uda?ko poimenovan praznik dela. Kot da je delo nekaj dostojanstvenega. Kjer je bila dru?ba mezdnega dela vedno vsiljena in ni nikoli postala hegemonska ideologija, so...
2. 5. 2014