Vstaja v eter

Špela Pušnar, 1. 4. 2014 14:08, Vstaja v eter

V dana?nji  vstaji v eter na mariborskem Radiu ?tudent direkt na frekvenci 95,9 Mhz in skozi spletni pretok radiomars.si  POZIVAMO vse - vesoljno poslu?alstvo oziroma ob?instvo, k ponovnim VSTAJAm. Na ulici, v parlamentu, v institucije!

Na?a vlada je odlo?ila, da bo odstopila. 1. april!

Špela Pušnar, 25. 3. 2014 12:32, Vstaja v eter

Koga se danes vle?e v parlament na zasli?anja v zvezi z ekstremizmom in zakaj? Zakaj ?e obstoje?a komisija, zadol?ena za tovrstne izpade po Sloveniji poda poro?ilo, kjer se opozarja na potrebo po spremembi zakonodaje in se zgodi, da se povsem na novo skli?e druga komisija, ki si je notranje ne sporno sporna, na zunaj pa se je izkazala za nepotrebno in neu?inkovito? Zakaj se tovrstne dejavnosti financirajo s prora?una?

Špela Pušnar, 18. 3. 2014 13:02, Vstaja v eter

Pozdravljeno vesoljsko poslu?alstvo mariborskega radia ?tudent na frekvenci 95.9 Mhz ali skozi spletni pretok radiomars.si, kjer se potrudimo pospe?iti vse tiste mo?ganske celice zadol?ene za kriti?ni premislek.

Špela Pušnar, 18. 3. 2014 12:44, Vstaja v eter

Lep pozdrav vsem poslu?alkam in poslu?alcem Radia Mar? na frekvenci 95,9 Mhz in skozi spletni pretok radiomars.si. Pozdravljene vse Slovenke in Slovenci,  Maribor?anke in Maribor?ani, ?tudentke in ?tudentje, babice in dedki, poslovne?i in smetarke.

Vsi imamo tak?ne in druga?ne vloge, s katerimi si olaj?amo vsakdan. V te vloge smo lahko potisnjeni ali se zanje sami odlo?amo. Je pa dejstvo, da v post industrijski dru?bi ali kakor ji danes tudi radi re?ejo: dru?bi znanja, posameznika zadane ve? vlog hkrati.

Zoon Politikon, 10. 3. 2014 14:34, Vstaja v eter

Intervju je nastal že davnega decembra, po plenarnem srečanju vstajniških skupin Srednje Evrope. Pustimo ob strani, zakaj prihaja v javnost šele zdaj, ker to ni pomembno in zato raje povejmo nekaj kaj bo morda omogočalo lažje branje spodnjega teksta in za tiste malo bolj radovedne, mogoće celo drugih teksov.

Zoon Politikon, 4. 3. 2014 13:42, Vstaja v eter

Dne 26. 2. 2014, se je v mariborski Pekarni (dvorana Gustaf) odvila predstavitev Iniciative za demokrati?en socializem (IDS). Dogodek je bil razdeljen na dva dela. V prvem delu nam je Luka Mesec, podiplomski ?tudent ekonomije in vodilni ?lan IDS, na kratko predstavil problematiko. To pomeni, da je analogiziral trenutno stanje Evropske unije (EU) in sicer s pomo?jo dveh metod: histori?ne kavzalnosti in pa seveda analogije same. Njegove dominirajo?e analogistike so se opirala na teze, da EU po?ne nekaj ?e videnega: od svojih za?etkov namre? sploh ni ?ista in temelji na protislovjih.

Špela Pušnar, 4. 3. 2014 12:34, Vstaja v eter

Pozdrav vsem na frekvenci 95,9 Mhz Mariborskega Radia ?tudent, ki se v dana?nji Vstaji v Eter posve?a mine?tri, ki se kuha na Krimu.

Le kaj si je ?elela dr?ava Ukrajina, ko je svojega predsednika pripravila do tega, da se odseli s svoje pala?e? ?emu so nekateri pustili kri sredi Kijeva. Za kaj sploh gre?

Špela Pušnar, 25. 2. 2014 14:48, Vstaja v eter

Predrage in predragi. Radio Mar? na frekvenci 95.9 Mhz ter skozi spletni pretok radiomars.si v Vstaji v eter spodbuja alternativne na?ine razmi?ljanja, ki implicirajo predvsem Akcijo! Tokrat pa se posve?amo prav po ?olsko temi, ki je nekaterim ?e dobro znana, drugim bo predstavljena prvi?.

Poglejmo, kaj pomeni besedna zveza PARTICIPATORNI PRORA?UN

Špela Pušnar, 18. 2. 2014 11:03, Vstaja v eter

Pozdrav vsem poslu?alkam in poslu?alce radia Mar? na frekvenci 95,9 Mhz, skozi spletni pretok radiomars.si pa naravnost v va?a u?esa skozi Vstajo v Eter, ki se zaradi razse?nosti frekvence in neskon?nosti prostora kar naprej ozira po dr?avici sredi Evrope, ki se zaradi svoje majhnosti in seveda komi?nosti svoje oblike in delovanja pojavlja v boju za evro-poslanske stol?ke v zanemarljivo majhnem ?tevilu. Vendar, vsak glas ?teje in ?e ima sre?o, lahko ta glas pride v deveto vas. Saj res,to ne bo ?lo, samo dober glas se?e v deveto vas. 

Zoon Politikon, 12. 2. 2014 16:43, Vstaja v eter

Manageristan je de?ela sre?nih, zadovoljnih in zdravih ljudi. Tudi ?enske so v Manageristanu sre?ne, zadovoljne in zdrave. Le da ne rojevajo ve? preve? otrok, ker so pri?le do sklepa, da se to ekonomsko in dru?beno nikakor ne spla?a ve?. Tako se je rodnost v Manageristanu ustavila na optimalni to?ki, ki so jo izra?unali v Centralnem Ekonomisterionu in zna?a enega otroka na mo?kega. Tako vsak mo?ki lahko rodi le enega otroka, ?enske jih lahko imajo ve?, a le pod pogojem, da je vsak izmed teh z drugim mo?kim, kajti v Manageristanu dejansko rojevajo mo?ki in ne ?enske kot se zdi.