Odprti termin

Anonimnež (ni nepreverjeno), 3. 9. 2015 11:00, Odprti termin

Javno pismo novinarskega kolega Erika Valenčiča po novem desetkanju kritičnih novinarjev in novinark javne RTV, ki pišejo in delajo v javni interes in ne zasebnega. Le vaja dela mojstra in verjetno Eriku ne uide skorajšnje javno naročilo za priročnik z vajami, ki razvijajo pokončno hrbtenico in poglabljajo empatijo - učinkovita praksa traja vsaj 15 do 30 minut na dan s ciljem mojstrstva na 24/7.

Naslovna slika Enrique Pardo.

 

 

Glavni igralci:

- Ljerka Bizilj (v vlogi direktorice televizije)
- Bojan Traven (v vlogi pomočnika direktorice)
- Jadranka Rebernik (v vlogi odgovorne urednice)

Glavni statist:

- Marko Filli (v vlogi generalnega direktorja RTV)

Kaskaderji:

- honorarne sodelavke in sodelavci RTV (v vlogi prekariata)

Igor Čož, 2. 9. 2015 17:00, Odprti termin

Radijska igra za naš čas - dopustimo si distanco in bližino.

Hitler (rejoice for we are absolved)
(6,801 words, 1 hour)

Written and compiled by Nikolai Galen
Performed by Nikolai Galen & Igor Čož
Mixed and engineered by Klemen Šali

Robert Špoljar, 21. 7. 2015 18:16, Odprti termin

Spo?tovano poslu?alstvo ?eljno slovenske moderne poezije, pozdravljeni v rubriki za sentimentalizmu naklonjene du?e; Kulturno minutje. Poezija, ki jo bom bral in interpretiral danes je mo?no simbolisti?no obarvana in kot se za pristno slovensko poezijo spodobi s seboj prina?a tudi kan?ek ruralnosti. Bodi si natolcevanja dovolj, preidimo k bistvu.

 

Forgotten Eden - Krompirjeva no? (Himna)

 

Anonimnež (ni nepreverjeno), 9. 7. 2015 00:10, Odprti termin

Ponedeljkovo prizori??e uprizoritvene umetnosti na najve?jem festivalu jugovzhodne Evrope, festivalu Lent, je s svojo ekipo obiskal legendarni obraz in glas slovenske dru?beno kulturno-zabavne scene, Lado Bizovi?ar. Njegova in Karasova predstava Slovenska muska od A do ? je zaradi popularnosti pre?la ?e v tretjo sezono uprizarjanja, festival Lent pa je doletela ?ast, da se je zadnja uprizoritev zgodila prav tam, na odru Minoriti. Lado nastopa kot frontman v predstavi, v kateri se spominja, parodira, reprezentira, raziskuje in navsezadnje tudi povzdiguje slovenske glasbenike.

Robert Špoljar, 30. 6. 2015 18:27, Odprti termin

Spo?tovano poslu?alstvo, vljudno in kulturno pozdravljeni v rubriki, ki je namenjena manifestaciji poezije in vsem sentimentalnim du?am, ki po le-tej hlastate. Danes bomo brali postmodernisti?no poezijo z naslovom Vro?e petke. Poeti sli?ijo na ime Skater. U?ijte umetnost.

Robert Špoljar, 23. 6. 2015 15:49, Odprti termin

Spo?tovano poslu?alstvo ?eljno poezije, vljudno, lepo, kulturno, prijetno in tudi poletno ter prisr?no pozdravljeni v Kulturnem minutju, rubriki namenjeni vsem sentimentalnim du?am. Danes bomo manifestirali poezijo na katero je vplivala globalizacija in internacionalizacija. Od italijan??ine do angle??ine, od veselja do razbitih src in obupa. Naslov poezije, ki jo bom prebiral in interpretiral danes je Arrivederci Van?.

Maša Stošič, 12. 6. 2015 14:43, Odprti termin

V ?etrtek sta Obrtna zbornica Slovenije in ?tajerska gospodarska zbornica podelili priznanja za najbolj?e inovacije podravske regije za leti 2014 in 2015. Podelitve se je udele?ila tudi na?a Tkalka, saj smo sodelovali kot inovatorji in za svoje delovanje prejeli diplomo. Slovesnost je potekala v prostorih Hidroelektrarne Fala, najstarej?e elektrarne na slovenskem delu Drave. Prve turbine so tla zatresle leta 1918, elektrarna pa je imela klju?no vlogo pri industrializaciji Maribora z okolico.

Maša Stošič, 29. 5. 2015 14:53, Odprti termin

Na Tkalskem prehodu 4 se vsak ?etrtek odvijajo brezpla?na predavanja in delavnice na temo zadru?ni?va. Minuli ?etrtek je Karolina Babi? predstavila Zakon o zadrugah, katerega poznavanje je ?e kako pomembno, ?e oziroma ko razmi?ljamo o ustanovitvi.

Radio Študent, 23. 5. 2015 18:00, Odprti termin

Vsaka ve?ja sprememba v medicini se, glede na to da prizadene ljudi, slej ko prej odra?a v dru?bi. Pojav novih, prej ljudem nepoznanih bolezni, je zagotovo ena izmed prelomnic, ki na dru?beni ravni krojijo tok dogajanja. "?ar znanosti je v tem, da nenehno prihaja lahko do novih rezultatov in z nekimi novimi metodolo?kimi pristopi lahko nekaj, kar je ?e do v?eraj veljalo kot vrhunska znanost, danes pa? ovr?emo," pove Zvonka Zupani? Slavec.

Maša Stošič, 14. 4. 2015 15:54, Odprti termin

Zjutraj so v Mestni hi?i Rotov? predstavniki Mestne ob?ine Maribor z novinarji ob skodelici kave razpravljali o prora?unu za leto 2015. Predstavili so ga ?upan dr. Andrej Fi?travec, pod?upanja Jelka ?ernivec in v. d. direktorja mestne uprave mag. Bojan Babi?. Ob?ina je od branja prvega prora?una za leto 2015 na?la dodatnih 1,9 milijona prihodkov. V drugem branju tako letni ob?inski prora?un zna?a 97,8 milijona evrov.