Rekonstrukcija 9. 5. 1969 - oznanjanje 45. let bratskega R?

"To je ?ele za?etek," poslu?alce v petin?tirideseto leto delovanja vehementno in novih vi?av napovedujo? uvaja ljubljanski R?. Starosta evropskih ?tudentskih radiev je 9. 5. 1969 prvi? vzkliknil ?ez 89,3 MHz, istega dne leta 2014 pa z geslom "Na?igamo ?e od 1969" napovedujejo bero (koncertnih) dogodkov ob obletnici. Ker si MAR? z Ljubljano v petkovem terminu med 12:00 in 13:00 iz tedna v teden bratsko deli eter, ki ga skupaj transformiramo v risarski atelje, niti tokrat ne ?elimo izpustiti prilo?nosti. Namesto Risanke radiav ?tudent ta teden prena?amo poskus ?asovnega preskoka v 1969. Rekonstrukcija prvega oddajanja Radia ?tudent Ljubljana! Ve? na spletni strani Muzeolo?ko tehni?nega laboratorija Radia ?tudent.

Sli?ali boste: 

  • 12:00 UVODNI NAGOVOR IN GOVOR GLAVNEGA UREDNIKA JO?ETA ?LANDRA
  • 12:15 NAPOVED IN PORO?ILA
  • 12:20 GLASBA ZA DOBER TEK
Facebook Twitter Deli
0 comments