Bi? bo?ji!

El Mutante je prosto asociativni alias oblikovalca zvoka Andreja Hrvatina. V projektu Bi? Bo?ji! se zdru?uje z Or polesis.  Zvo?enje, ki ga bomo s Centralne postaje v ?ivo prena?ali od 21:00 na MAR? in ljubljanskem Radiu ?tudent, je mogo?e ozna?iti z "anything goes". Prosto po Hrvatinu to pomeni: "There is no art, because there is no arist, yet I am doing it and that is LIFE!"

Skupni zvo?ni projekt Andreja Hrvatina in Petre Kap? je absurdno pre?enje kodov razvrednotenega civilizacijskega subjekta, krik raz?aljenih, blagoslov razsvetljenih, prevrednotenje vrednot in meta-kriti?no zajemanje iz polja potencialnosti, kjer se v klasi?nem slogu postmoderne sre?ujeta ki? in "visoka" umetnost, enakovredno sobivata banalna in abstraktna misel, poglobljena meditativna stanja pa brez zadr?kov prehajajo v perverzno hrupnost. 

Andrej Hrvatin kot glasbenik sodeluje v zelo raznolikih glasbenih in performativnih projektih: Helika, TRAK47, Ansasa trio, Essaouira Project itd. ter soustvarja glasbo za vizualne, plesne, filmske in gledali?ke produkcije. Kot oblikovalec zvoka je sodeloval s ?tevilnimi slovenskimi jazz in alternativnimi glasbeniki, kot so Zlatko Kau?i?, Samo ?alamon, Vasko Atanasovski itd. Pomemben del ustvarjalnosti namenja zvo?ni umetnosti in elektroakusti?nim zvo?nim performansom v povezavi z raziskovanjem umetnostne terapije, pod imenom NIMETU. www.nimetu.org

Petra Kap? (OR poiesis) je neodvisna avtorica, delujo?a kot piska, umetnica in kuratorka. http://orpoiesis.blogspot.com/

Facebook Twitter Deli