Belo ?umenje ?e deveti? iz Centralne postaje

Preteklo sredo smo bili pri?a sedaj ?e skoraj tradicionalnemu centralnemu ?umenju iz centra Maribora. Ve? kot trideset obiskovalcev je ve?eraj navud?il elektrora?unalni?alni?ki producent Kleemar. Tokratni Beli ?um je bil malenkost druga?e sli?no obarvan kot obi?ajno, a kljub temu ni prinesel razo?aranja, ravno obratno. Kleemar je decembra lani po ve? letnem zimsko/poletnem spanju spet presetil z novim materialom, katerega lahko na radni bazi sli?ite tudi na valovih Mariborskega Radia ?tudent. Decembra izdani Banana Split, ki ga je Kleemar lansiral skupaj s skupino Trus!, pod ?egnom zalo?b God Bless This Mess in Moonlee Records, smo lahko sli?ali ?e na ve?ih prilo?nstih po Sloveniji, a tokrat nas je v mariborski Centralni postaji, presenetil z nekaj komadi iz prvega dela njegovega ustvarjanja kot tudi do nekaj popolnoma sve?ega materiala. Danes 27.03. ob 21tih vam na MAR?u ponujamo posnetek v?eraj?nje glasbene sladice. F?altaj 95,9MHz!

Facebook Twitter Deli