Živalska farma: Slon

Tedenska radijska rubrika, v kateri poslušalce seznanjamo z biotsko raznolikostjo živalskega sveta.  

Zvočni posnetki živali so opremljeni z ustrezno strokovno umestitvijo živalske vrste in predstavitvijo njenega značilnega biotopa.

Facebook Twitter Deli
0 comments