VE?NO VRA?ANJE ISTIH? NE, HVALA!

Slovenija je, izgovor si lahko zamislite sami, razvila precendens, ki se pravno ?e ni dogodil, v splo?nem prepri?anju, ta pa zakonsko ni omejen, sploh ne gre skozi. Zgodi se namre? lahko, da bo Ivan ta Desni pokasiral zamrznitev kazni v primeru izvoljenosti v parlament. In mu ne bo treba voditi vlade ali sedet v opoziciji dejansko v zaporu. Kazen se enostavno zamrzne v ?asu mandata. Cool kaj? Tako se re?i Doba pa ?e svojo politi?no mo? bo lahko usmeril naravnost v napad na vlado. Kar mu dejansko lahko tudi uspe saj njegova lepo postrojena ?etica na desni strani volilnega telesa ?e ?epi v nizkem ?tartu s pripravljenim ?rnilom za obkro?evanje taprave cifre. Le koga se je izvolilo v evropski parljament?

Mediji, kot velikodu?ni portretisti politi?ne realnosti na slovenskem, nam sproti ka?ejo, kako se etablirane stranke in njihovi voditelji ne samo bojijo novih strank oz. mo?nosti, ki jih le te prina?ajo, ?utijo, da se jim stol?ek trese saj v svojih retorikah in izgovarjanju, zakaj bo vse novo ?lo v maloro, blatijo in udrihajo, kolikor se le da. In take politike bi spet podprli? Resno?

Kot se je predstavnik ustavnega  sodi??a izjasnil, da ni to pravi naslov za re?evanje psihoti?nih, zdravih za psihiatrijo bolnih primerov politi?ne kaste, si predstavljam, da tudi ljudstvo to ni. Kaj nam torej ?e preostane? Najmanj mo?nost, da se re?imo vse te navlake, po?teno naveli?ani stalne prakse, kjer se vse samo obljublja in obljublja, vmes pa se ?e vse, kar se da, pokrade. Jaz zase, ti zame.

Zato je treba na volitve vsaj z dveh razlogov. Enega smo slovenski volivci ?e navajeni in ni presenetljivo nekaj novega, smo pa upali, da tokrat temu ne bo tako. Na prihajajo?ih volitvah se lahko spet odlo?ate proti prvaku desnice. Ja, tudi na  teh  volitvah se bomo lahko odlo?ali za NE Jan?a. Pa to ?e ni vse! Te volitve imajo ?e bonus:moramo se odlo?it (in prevzet odgovornost) za to, da se vsa golazen,ki se je prilimala na dr?avo odjavi z javnih dol?nosti.

Naj bodo te volitve odli?en izkaz demokrati?ne lustracije.*

_________________________________________________________________________________

*Vir in navdih: http://www.rtvslo.si/kolumne/gremo-na-volitve/339594

 

Facebook Twitter Deli