RAZLIKE

Vstajni?ko v etru mariborskega Radia ?tudent skozi perspektivo, ki odpira binarnost pojmov na ra?un starega, samo zato, ker lahko.

Relacija diference, ki jo na vseh podro?jih dru?bene imaginacije ?astimo in prevajamo v vsakdan, se skozi zgodovino vle?e ?e stoletja. Dobro je lahko samo, ?e je obstaja nekje tudi ne- dobro. Slovenska politi?na kultura se je, vse od povojnih ?asov trudila, da se ohrani identiteta levih in desnih, poistovetenih s svojimi junaki in tapravo pozicijo in edino ideologijo. Z raznimi izbruhi in novimi na?ini prevajanja politi?nih zahtev ljudstva, so se zgodili premiki tudi v dojemanju potrebe po tak?ni razliki levih in desnih. Vsaj od vstaj naprej imamo pozicijo, ko se je vse skupaj vrglo v "en ko?", torej politikante oz. tiste, ki so zajebali na eno stran in novo politiko ali vsaj ?eljo po novi, druga?ni politiki na drugo stran. Pa smo tam. Na dveh straneh. In kje je sivina? V ekonomiji jo je dovolj za prodajat.

Novi politi?ni obrazi, ki se ponujajo v duhu prihajajo?ih volitev kot Novi obrazi, so ustaljeni igralci tiste politi?ne mahinacije, kjer se, zaradi specifike malega naroda in skozi travme s pol pretekle zgodovine, lahko bije politi?en boj za prevlado le v perspektivi plenjenja in po?iranja. Z iskrico prezira do najbolj?ega soseda in privo??ljivostjo, ki verjetno raste ?e na vsaki jablani od ?asov, ko so otroci hodili v ?olo samo bo nedeljah, se politi?na kultura Slovencev vle?e od ?elje po samo - stojnosti  mimo konfederacije vse do iluzije, da smo sposobni voditi lastno dr?avo.

?e zmeraj pa ostaja boj za prevlado, za oblast, kjer se poskrbi, da se ve?inska demokrati?nost obrne v demokracijo manj?ine s ciljem podredit mno?ico v raznih dimenzijah strahu, ki so, kot vidimo s preteklosti, lahko ?isto zakonito ideolo?ke narave, v na?ih ?asih pa ho?ejo postati bolj pretanjeno prefinjene in s prepri?anjem, da je ?lovek podrejen napredku le v obliki kapitala.

Vseslovenske vlade, ki so suvereno vladale od samostojnosti naprej so pokazale, da znajo bit gospodar, ki ne zna poskrbeti za svojega hlapca. ?e manj pa za delavce ali lastne najemnine. Vsi smo naveli?ani nesmislov politi?nih retorikov, ki v osemstav?ni ka?i lahko samo zaznamo neke besede, ki so med seboj nekako povezane, smisla pa nikjer ni. ?emu bi se slovensko politi?no telo, tako navajeno ne hoditi na volitve, sploh premaknilo v po?itni?kih dnevih ?e po tako naporno odgovornih opravkih? Zakaj naj bi ?li volit, ko imamo ne samo osem karakternih izgovorov zakaj ne, ?e sposodimo si jih lahko, da se odre?imo te nadle?ne odgovornosti. Ko pa je tako komot se kopat v morju ne odgovornosti in prelaganja sranja na druge. Najraje na tiste pod tabo.

Torej: naj bo 13.7.14 zapisan v slovensko zgodovino kot dan, kjer se je politi?na kultura Slovencev dvignila z blata in se odlo?ila za pregon ustaljenega politi?nega fa?izma prevle?enega z neoliberalno noto, s ponarejenim koren?kom pred nosom, verjetno direkt s Kitajske in obljubljanjem svete de?ele Indije Koromandije sredi Brandenburga.

Facebook Twitter Deli