Razglednice na naslov: Dr?avni zbor, ?ubi?eva ulica 4,SI-1102 Ljubljana

Kot ?e ve?krat dokazano, te apatija in pasivnost ne pripeljeta s kav?a niti do hladilnika. Kaj pa politi?na apatija in pasivnost? Vsaj do mine?tre, ki se je skuhala v nekaj in dvajsetih letih slovenskega samo-dostojanstva. Dostojanstva pa takega. Takega, da si more ljudstvo samo vzet nazaj pravico do demokracije, ki vklju?uje enakost in potiska tisto ?love?ko dostojanstvo v mejah prosperitete skozi solidarnost do skupnega dobrega.

Maribor kot lokomotiva ponovnega zagona demokracije v Sloveniji, se je oz. se bo odlo?il za so-odlo?anje in za aktivno politi?no noto v sprejemanja odlo?itev v povezavi z javnim dobrim. Javnim dobrim, ki je last vseh nas. Vsaj po davkih sode?. Kakor koli se obrne, je treba delat s tistim kar ima? in volitve so o?itno nekaj najbolj demokrati?nega, kar si Slovenija (znotraj Evropske Unije) lahko privo??i, zgleda, da ?e kar v za?etku julija. Sploh ne vem, zakaj vsa ta histerija o tem, da bo ve?ina na dopustu in tako ne bodo mogli izrazit svoje volilne odlo?itve ali tendence. Ma kdo bo na dopustu? Kdo si lahko sploh privo??i dopust? Nekateri ?e pla?ujemo ogrevanje za nazaj...

Politi?na elita, ki se misli po novem v svojem slu?benem ?asu zadr?evati v stavbi, ki ji pravimo parlament, bodo za nov za?etek predvsem potrebovali taprav?njo opremo, svetovalce, razne slu?be in tako naprej. In s katerim denarjem? Kam gre odpisanost opreme in kadra? Nazaj v sistem? Hmmm, dvomim.

Kakorkoli, v prihajajo?ih, ?e ogla?evane kot precej ne-legitimne, torej ne-demokrati?ne? slovenske volitve EVER!, zaradi primanjkljaja po?itni?kih glasov se zdi, za spremembo ali v primerjavi z dosedanjimi volitvami, ki so bila predvsem farsa v iskanju protiute?i velikanu, ki mora od-sedeti na Dobu prilo?nost, da se v Sloveniji za?ne uporabljati glavo na?e kure in ne ve? samo ?elodca!

Z evropskimi volitvami se je tudi vrh politi?nih strank nekam spucal, napovedale so se nove strukture in povezovanja. Iz vsega pa je slovenskemu volivcu prepu??ena lastna zdrava pamet pri prepoznavanju politike, ki se bo znebila starih ustaljenih tirov in se obrnila nazaj na morje, kjer je ?e od zmeraj najbolj?i luft! Z najlep?imi motivi na karticah! Za parlament bom izbrala nekaj posebnega...

Dragi Borut, ne skrbi. Zagotovo pi?em. Z zaslu?enih po?itnic!

Facebook Twitter Deli