Predstavniki ljudstva so predstavniki ljudstva!

Volitve smo pre?iveli, nekateri bolj, drugi manj. Tretji pa kar na dopustu. Izpolnjena dr?avljanska dol?nost, ki je hkrati tudi pravica, je tokrat komaj prestala polovi?ni prag. Ali so zato te volitve legitimne in legalne? To vpra?anje se mora pojavit na vsakih volitvah, referendumih itn. in ne samo takrat, ko se nekomu sprdne. Je treba ?tevilko, ki bo kazala legitimnost vpisati v ustavo? Kje le?i volja ljudstva? V ?tevilkah?  

Po zmagi predvsem novega in porazu etablirane skorumpirane in preve? neoliberlane politi?ne struje se, kot je bilo napovedano ?e od vstaj naprej, politi?ni boj za svobodno Slovenijo komaj za?enja. Nova politi?na vozli??a, ki ponujajo alternativo ve? kot dvajset letnih politi?nih blodenj, verjetno sploh nimajo pojma v kak?no mine?tro se spu??ajo in kako zelo si bodo morali zavihati rokave, ?e se ho?e popucat vso prisesano golazen, korupcijo, ki se je ugnezdila v sam sistem z vsemi neberljivo, ?e manj razumljivo spisanimi zakoni, ki v osnovi slu?ijo predvsem zatiranju politi?ne akcije. So pa te pred?asne volitve pokazale politi?no voljo dr?avljanov po spremembi, pokazala se je volja za dvig politi?ne kulture v instituciji, ki ga imamo za hram demokracije.

Predstavniki ljudstva so predstavniki ljudstva in ni? druga?e. In predstavniki ljudstva ne morejo delat brez podpore in nadzora ljudstva. Sodna veja oblasti nima take mo?i, ker se je zna?la znotraj sistema. Gospodarska kriza je Sloven?ke dobro potolkla, vsak se je na svoj na?in spopadel s to realnostjo. Tako, ki jo politiki niso hoteli videti in tako, ki s politiko dejansko ni imela prav nobene zveze. Kriza nas je spodbudila, da smo se povezovali in povezali in to brez politi?nih namer in namenov. ?lo za pre?ivetje.

Izvolili pa smo si, ponovno, velikega vodjo z upanjem na velikega re?itelja, ki nas bo pripeljal v obljubljeno de?elo oziroma nas re?il bede v katero smo prostovoljno nasedli. Ja, realnost pa je, da smo za vse politi?ne odlo?itve odgovorni vsi in ne samo gospod bodo?i premier. ?e si ?elimo bolj?e pogoje in okolje za ?ivljenje in delovanje, si moramo to sami zrihtat! Nih?e in noben, ?e najmanj pa politiki ne bodo poskrbeli, da so na?i otroci siti!

Idemo dalje...

AKCIJA = REAKCIJA!

Facebook Twitter Deli