PRED?ASNE VOLITVE KEKCEV?!

Vstajnice in vstajniki, lep pozdrav na frekvenci 95.9 MHz mariborskega Radia ?tudent. Radiomars.si pa je va? cilj za odkrivanje in spodbuja raznih ?utov. In vpra?anj.

1. Ali nas bodo spet nategnili in si postavili svojega novega mandatarja ali se lahko zgodijo pred?asne volitve?  Za povpre?nega slovenskega volivca se obeta v par mesecih prava ?urka. Le kje bo na?el dovolj ?asa, da se bo prav odlo?al o evropskih poslancih, ki bodo tako ?tevil?no zastopali Slovenijo v evropskem parlamentu? Bo odkrivanje preteklosti in odpiranje arhivov tista to?ka, kjer se bomo Slovenci najbolj zedinili saj se v tem primeru izvaja pravica, ki se ji re?e referendum!?

In ?e, kako naj se odlo?a povpre?en slovenski volivec, po vsej tej kolobociji, ki je nastala v slovenskem parlamentu? Premierka v odhajanju je imela vsaj toliko pameti na mestu, da je ?e v?eraj nekatere evropske institucije prepri?ala o tisti pravi poti, ki se je Sloveniji za?rtala, ne glede na pred?asne volitve v zraku. Tako smo lahko ob?udovali resnice ravno teh evropskih institucij o pozitivnosti slovenske gospodarske rasti , ki se po?asi pobira proti plusu. Spomnimo samo na reakcijo Ivana v odstopu, ko je evropske institucije prepri?eval o bankrotu dr?ave.

?E GREM JAZ, POTEM GREMO VSI!,  je prav hollywoodsko odmevalo!

Kako zelo dale? je trenutna slovenska politika od vsakdanje realnosti? Ja, po?teno dale?. Zaupanje vladajo?i garnituri, sodstvu in mehanizmu odlo?anja v Sloveniji pada pa ne samo zaradi krize.

Kakorkoli. Slovenija gre dalje in ima ravno na teh volitvah prav izjemno prilo?nost:  da se poka?e, kako zelo je potrebno dvigniti dolo?ene standarde, da se politi?na kultura dvigne za precej ve?, kot je to namenjeno gospodarstvu. Na volitvah se lahko ljudstvo kon?no izre?e, da se ne gre ve? politike, ki se jo je do sedaj v obliki psihopatskih patologij zlorabljalo v koristi in namene posameznih dobro organiziranih mre?, ki te ne spustijo zraven, ?e manj pa te vzamejo za svojega. Kolikokrat ?e nisem imela "tapravega" priimka?!

2. Torej: smo Slovenci sposobni pokazat vladajo?i eliti, da je povpre?en slovenski volivec sposoben in vreden vi?jega nivoja politi?ne kulture, ki se potem dejansko ka?e tudi v realnosti. Recimo v obliki uvajanja demokrati?nih stebrov v obliki participatornega prora?una in univerzalnega temeljnega dohodka. Na agendi pa ne sme zmanjkati spopad z delovno-pravno zakonodajo, polomijo zdravstvenega sistema in vsega primanjkljaja, ki so nam ga tisti, ki mislijo, da lahko vladajo drugim na?timali!

Smo! In to ne samo na volitvah!

Facebook Twitter Deli