(K)DO - VOLI? TI!

Kdo ima v Sloveniji dovolj jajc, da spuca vse to prepleteno gospodarsko politi?no sranje, ki se vle?e ?e ve? kot dve desetletji? Kdo ima toliko integritete, da se postavi liderju z desne, ki bo posle izvajal s pogledom na re?etke? In kdo ima v slovenski politiki toliko mo?i, da postavi na svoje mesto eminenco kralja Zokija? Kdo ima v Sloveniji dovolj vsega, da lahko vlada?

Kdo? Ljudstvo.

Vseslovenske vstaje so pokazale voljo ljudstva, ki je zaradi politi?ne ma?inerije najprej fasala vlado, za katero se sploh ni odlo?ila. Po mukah in te?avah desno postavljene manire prila??anja dr?avnega "bogastva" se nam je, kar brez volitev samoponudila vlada Alenke, ki iz nje ni naredila pe?enke, njeno letalo je strmoglavilo v lastni nadzorni stolp in vse skupaj se je sesulo. V praznino, kjer vse spet stoji in folk lahko samo ?e obupa. Ali?

Ali pa se zgodi to, kar se v vsaki zdravi demokrati?ni dru?bi lahko zgodi. In to je: povezovanje ljudi na ve? ravneh v okvirih raznih civilnih iniciativ in alternative, ki s svojimi akcijami spodbujajo solidarnost, prostovoljstvo, vpenjajo enakopravnost, nudi se pomo? tistim, ki so pri raznih namenjenih institucijah naleteli na zaprta vrata ali gluha u?esa. Narod ve kako to gre, kje stoji morala in kaj je prav!

Politi?ni eliti in vsem nevidnim rokam zavezanih stricev in tet iz ozadja, ki so nam poslani, da nas vodijo pa to ne gre. ?ivijo v svoji realnosti, ki pelje mimo realnosti tistih, ki jih bomo v naslednjih dneh in mesecih prepoznali predvsem kot volivce. Torej, vse to kar se ?e dogaja izven etablirane politi?ne realnosti, je treba vpet in preslikat v to politi?no realnost, ki bo dejansko zastopala voljo ljudstva v parlamentu. Ne dolo?enih interesov in ne kapitala!

?e ?e imamo institucije, jih bomo uporabli. Ampak! Najprej jih je treba korenito pre-novi-rat, saj slu?ijo le sami sebi z enim in istim ciljem: dobi?ek od kapitala. ?eprav so bile ravno te institucije postavljene za implementacijo ?love?kega kapitala in ne obratno. Kaj ?teje pa se bomo odlo?ali kar po slovensko. Lahko si privo??imo 3 dni degustacije in pijanice ni? ve? tako kvalitetnega kozoroga, naslednji dan pa vsi veselo volit.

To je zdaj tu vpra?anje: volit isto sranje ali samo drugo pakovanje?

Facebook Twitter Deli