EVRO-NE-FUNKCIONAL-IZEM

Vstaja v eter, 22.4.14

EVRO-NE-FUNKCIONAL-IZEM

Pozdravljeni na frekvenci radia Mar? na 95,9 Mhz in naravnost skozi spletni pretok radiomars.si, v dana?nji Vstaji v eter, povsem naravnano na prihajajo?e evropske volitve konec maja. PR in propaganda, ki nas napeljuje na voli??a tistega 25.5., je ?e po?teno prebila zanimanja dnevnih poro?il, komentarjev, napeljevanj, mnenj, izku?enj in vse dobro, kar Evropa pre-more.

Politika EU ne dosega demokrati?nosti, ki se tako lepo pi?e v njeni ustavi, saj se v praksi izka?e, da evropska politika ni sposobna prese? interesov dolo?enih lobijev, multinacionalno-korparativnih resnic in neoliberalizma kot dogme. Evropska politika in Bruselj sta tako dale? slovenskim dr?avljanom, da lahko z veliko gotovostjo trdimo, da bo evropski parlament zagotovo dobil manj slovenskih glasov, kolikor je bilo pre?tetih podpisov pobude za dekriminalizacijo marihuane in njeno uporabo vsaj za medicinske namene.

Politika EU, ?eprav spulirano predstavljena evropskim dr?avljanom, ki se trudi pribli?at svoje ideje in namere prav v vsaki svoji ?lanici, ima v slovenski politiki le malo odseva. Slovenski politi?ni prostor je pa? prav poseben cirkus in v zadnjih nekaj dneh lahko beremo, da se bo vlada Alenke Bratu?ek lahko sesula kar sama vase. No, ?e ne gre tako, gre pa druga?e.

Kakorkoli. Evropa je tako dale? svojim zapisanim idealom in si ne zmore, tako kot Slovenija, priznat poraza ?e v ?tartu. Demokracija, ki sega po nekaj zainteresiranih, v primerjavi s celotnim volilnim telesom je, oprostite, res ne-demokrati?no. Recimo: v primeru, da ni ve?inskega soglasja, le 44%  vseh volilnih upravi?encev odda svoj glas v podporo neki stranki ali posameznemu kandidatu, v takem primeru, bi pa? ta mogu spokat in it naravnost proti domov, ker taka stranka ali posamezni kandidat ne odseva  volje vsaj ve?ine Evropejcev. Ali? Je 44% dovolj? To potem velja za vse? Se jih znajde 56% v opoziciji? So ne-zastopani? Ne -zastopljeni?

Skratka: evropska demokracija z evropskimi ideali je ?e zmeraj tako dale?, da si je ?e sama Evropa na lastnih volitvah ne more privo??it.

Pa na juri?!

Facebook Twitter Deli