EURO-poSLANSTVO

Danes je Evropa demokrati?na celih 43,11%. Ta Demokracija se bo izkazala ?e v naslednjih dneh tudi pri imenovanju velikih taglavnih na polo?aje pomembnih evropskih institucij. Berlin se poganja na prva mesta. Pri?akovano, kot se lahko bere razli?ne vse-izvedence in analitike, bo Evropo (p)odprla predvsem desna politi?na stabilnost.

Stabilnost Evrope je jasna in slovenski od-poslanci bodo imeli po?teno veliko prilo?nosti boriti se za Slovenijo in njene preference oziroma potrebe, ja vseh 24% volivcev, ki Evropi v Sloveniji ?e verjamejo, bodo zagotovo zadovoljni z izvajanjem politike in gospodarskih manevrov naravnost z Bruslja. Izbrane so bile stare face brez novih pogledov, programi izvoljenih so dolo?eni in vemo kam ciljajo.

Evropske volitve pa so za slovenski politi?ni prostor, po razpadu ali samosesutju vlade, prinesle, po?teno povedano, kar sve? vetri?, saj so povzro?ile, da se je nekaj taglavnih z vrha politi?nih strank ali odpovedalo imenu zaradi neuspeha ali pa zato, ker so naro?eni drugje in se bli?a doba za re?etkami. Verjamem da z vsem luksuzom in spo?tovanjem, ki se takemu prvaku zmagoslavne opcije priti?e,pa upajmo,da se mu kolegi, tak?ni in druga?ni kmalu pridru?ijo. Za to pa bo potrebna vsaj burja.

Kakorkoli. Nizka udele?ba Slovencev na evropskih volitvah ter manj kot polovica volilnih upravi?encev celotne Evrope, ki se ni odlo?ila za prihajajo?o garnituro, odra?a odnos do politike EU pa tudi mnenje, da se tej politiki ne verjame niti toliko, da bi se ?lovek potrudil vsaj z "uni?enjem" svoje glasovnice, kjer zmeraj najde prostor kaka osvobodilna misel v obliki raznih znakov, rim ali pa enostavno prosto po Pre?ernu.

Pravi zmagovalci teh volitev in vseh podelitev pa ostajajmo ?e zmeraj tisti, ki  za svoje delo, preve?krat ne pla?ano, prina?amo akcijo direktno v mesto oziroma na teren, kjer je cilj predvsem normalizacija razmer razli?nih panog: od zaposlitvene do zdravstvene pa vse tja do vrti?karske in politi?ne, ki sega v prostor onkraj po-znane demokracije.

Facebook Twitter Deli