Sk?pnost -i ? (?) 1. kar je sestavljeno iz ve? ljudi, ki jih dru?ijo, povezujejo skupne lastnosti, potrebe, cilji, in tvori celoto

"Vsi smo enakopravni, ni prostora za samopromocijo!" pravijo v S?S Center - IvanCankar, Studen?ani se spra?ujejo zakaj v njihovi mestni ?etrti ni niti enega otro?kega igri??a, v S?S Radvanje pa so na zagovor poklicali kar samega ?upana. O tem in dogajanju v drugih samoorganiziranih ?etrtnih skupnostih boste lahko poslu?ali v 3. oddaji Ugla?ene ?etrti. Gostja tokratne oddaje bo dr. Karolina Babi?, vodja Centra alternativne in avtonomne produkcije - CAAP

Facebook Twitter Deli