Prijavni roki za višješolski študij, sofinanciranje doktorskega študija, študentska kultura in tekmovanja

Danes se dokončno končuje tudi prvi prijavni rok za vpis na višje strokovne šole v študijskem letu 2017/2018. Za študente višjih šol je v prihodnjem študijskem letu na voljo 12.572 mest, od tega na javnih visokih šolah in šolah s koncesijo 4155 za redne, 3780 pa za izredne študente. Še 4637 vpisnih mest za izredni študij pa razpisujejo zasebne višje strokovne šole. Razpisanih je 33 različnih študijskih programov, najbolj obiskani študijski programi pa segajo na področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva. Kandidati bodo opravljali še preizkus posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. O uspehih bodo seznanjeni  do 15. junija. Z izidom izbirnega postopka pa bodo vsi kandidati seznanjeni do 24. julija. Vpis bo potekal vse do 22. avgusta. Tisti, ki se ne bodo prijavili v prvem roku, bodo to lahko naredili v drugem, ki bo trajal od 28. avgusta do 1. septembra.

Na portalu e-demokracije je samo še danes mogoče podati uvide in pripombe na predlog ureditve sofinanciranja doktorskega študija. Ta ureja sofinanciranje študija po javno veljavnih doktorskih programih tretje stopnje na javnih univerzah za prihodnje šolsko leto. Doktorski študij se v skladu z novelo zakona o visokem šolstvu sofinancira le še na javnih visokošolskih zavodih pri upoštevanju števila diplomantov tretje stopnje javnega visokošolskega zavoda v zadnjih petih letih. Zavodi morajo podatke za pripravo pogodbe ministrstvu za študijsko leto 2017/2018 posredovati najpozneje do 15. maja. Določena sredstva za sofinanciranje doktorskega študija pa bo ministrstvo določilo najkasneje do 1. junija.

Na problematiko sofinanciranja doktorskega študija sicer opozarja študentski svet ljubljanske univerze. Študentje menijo, da tovrstne oblike sofinanciranja, ne pomenijo neke trajnostne sistemske rešitve, ki bi zagotavljala stalno financiranje doktorskega študija, ampak gre predvsem za začasne ukrepe. Poleg ukinitve šolnin na vseh doktorskih programih zahtevajo, da se doktorski študij preoblikuje v redni študij v obliki javne službe, in oblikovanje raziskovalnih skupnosti doktorskih študentov in njihovih mentorjev. Združena levica je pred kratkim zadružno naslovilo predlog za znižanje šolnin in zagotavljanje večje dostopnosti doktorskega študija. Amen!

Prestolnica kliče:

Marec bo za ljubljanske študente tudi letos mesec kulture. Vse se začenja danes ob 19. uri z otvoritvijo na Študentskem kampusu. Študentska organizacija Univerze (ŠOU) v Ljubljani tako do konca meseca pripravlja različne kulturne dogodke ter ustvarjalne delavnice. Klub prekmurskih študentov pa organizira že 60. prireditev Bujta repa. V okviru meseca kulture bodo potekale različne filmske projekcije, razstave, koncerti in športni dogodki. Dogajalo bo v vse smeri. Organiziran bo tudi avtobusni prevoz iz Murske Sobote in Maribora do Ljubljane in nazaj, še napovedujejo v Klubu prekmurskih študentov.

Uspehi na poti:

V reviji Landscape and Urban Planning je izšel znanstveni članek z naslovom »Biodiversity related understorey stability of small peri-urban forest after a 100-year recurrent flood« avtoric Tamare Karlo, magistrantke študijskega programa Biologija in ekologija z naravovarstvom ter Nine Šajna, mentorice z Oddelka za biologijo FNM. Tamara Karlo je v okviru svoje magistrske naloge pridobila podrobne podatke o vegetaciji različno vrstno pestre podrasti v dveh tipih gozda na Mariborskem otoku. »Naravni« eksperiment – poplava s 100-letno povratno dobo jeseni 2012 je postala edinstvena priložnost in omogočila primerjavo podrasti pred in po poplavi na trajnih ploskvicah. Tako so lahko proučevali povezanost izvorne pestrosti s preživetjem posameznih osebkov ali vrst in obnavljanjem podrasti. Rezultati raziskave kažejo, da je pomembno ohranjati veliko biodiverziteto v ekosistemih, saj s tem ekosistemi pridobijo večjo lastno prožnost v odzivih na različne motnje.

Dnevi slovenske informatike 2017

Organizatorji vabijo študente iz vse države, da se prijavijo in predstavijo najboljši študentski projekt. Prijavite lahko lasten ali skupinski projekt, ki je povezan z uporabo IKT tehnologije in lahko predstavlja novost na trgu. Obljubljajo še brezplačno udeležbo konference 11. in 12. aprila 2017 z večernim druženjem. S predstavitvijo pa lahko navdušite možne bodoče partnerje ali investitorje, stranke? Komisija, sestavljena iz izobraževalnega, javnega in zasebnega sektorja, bo izbrala zmagovalni projekt, ki bo poleg časti in slave deležen bogate nagrade. Prijavite se na http://data-lab.si/prijava, najkasneje do 15.3.2017.

Končajmo tekmovalno

Tekmovanje iz matematike za študente se ima zgoditi v četrtek, 16. 3. 2017,  točno ob 17.00 v predavalnici 0.27 PEF. K udeležbi ste vabljeni vsi študenti Fakultete za Naravoslovje in Matematiko, ki imate status študenta. Na tekmovanju prinesete veljavno študentsko izkaznico ali osebni dokument ali samo potrdilo o vpisu. Prijavite se lahko na spletni povezavi FNM:

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/MaVS/Prijava.aspx

Pripravlja Študentsko uredništvo.

Facebook Twitter Deli