Kritike vladnih predlogov in konferenca animalističnih študij

Na podlagi predloga Znanstvenih svetov Instituta »Jožef Stefan«, Kemijskega inštituta in Nacionalnega inštituta za biologijo so danes na novinarski konferenci predstavili strokovno mnenje, da je predlog zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti nesprejemljiv, saj ne naslavlja ključnih problemov slovenske znanosti in ne vpeljuje rešitev, ki bi bile usklajene z znanstveno sfero. Stališča raziskovalnih organizacij glede vladnega predloga zakona, ki je v javni obravnavi še do jutri, so predstavili direktorji inštitutov, Tamara Lah Turnšek, Gregor Andreluh in Jadran Lenarčič. Poleg predstavnikov teh treh inštitutov pa so svoje stališče glede predloga zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti predstavili tudi rektorja Univerze v Ljubljani, Igor Papič, in Univerze v Novi Gorici, Danilo Zavrtanik, ter predsednik Inženirske akademije Slovenije, Stane Pejovnik, in predstavnika ZRC SAZU in KOsRISa. Rektorji univerz trdijo, da predlog zakona potrebuje bistvene popravke, poleg tega pa menijo, da je pred uvedbo institucionalnega financiranja treba univerzam zagotoviti enako izhodišče, kot ga imajo raziskovalni inštituti.

Vlado pa k premisleku odločitev poziva tudi podmladek koalicijske stranke, ki je v odprtem pismu ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc pozval o premisleku namere, da bi zaprli Zdravstveni dom za študente v Ljubljani, ki nudi zdravstveno oskrbo za okoli 40 tisoč študentov. Z zavedanjem pomena zagotovljene javne zdravstvene oskrbe za vse, predvsem pa za skupine ljudi, ki so lahko zaradi pomanjkanja le-te, objektivno bolj ogroženi, ostro nasprotujemo predlogu ukinitve Zdravstvenega doma za študente in tovrstnemu posegu v pridobljene študentske pravice, ki ga omenjeni ukrep prinaša. Ukinitev sledeče ustanove bi degradirala kakovost življenja študentov, v določenih primerih bi ga resno otežila ali celo ogrozila, še opozarjajo.

In še vabilo na prvo konferenco na področju kritičnih animalističnih študij v Sloveniji. Mednarodna konferenca Slavistični znanstveni premisleki 2017 z naslovno temo Smrti živali: kritična animalistična perspektiva se bo odvijala 1. in 2. decembra 2017 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Konferenco organizira Oddelek za slovanske jezike in književnosti v sodelovanju s Slavističnim društvom Maribor. Kritične animalistične študije so porajajoča se znanstvena disciplina in pomenijo interdisciplinarno preučevanje družbeno-kulturnih in etičnih dimenzij človeško-živalskih odnosov s kritične perspektive. Začetke kritičnih animalističnih študij predstavljajo animalistične etične teorije iz sedemdesetih let 20. stoletja, na začetku 21. stoletja pa so se razvile v samostojno raziskovalno polje s centri v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji. Namen konference je intervenirati v mehanizme naše simbolne realnosti z interdisciplinarno obravnavo predstav o razmerju med človeško in živalsko smrtjo.

Študentrobljo pripravlja Študentsko uredništvo.

Facebook Twitter Deli