Interni strokovni posveti, Last Minute priložnosti, tečaji pravopisa in indijsko obarvana predavanja

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije v sredo, 15. 2. 2017, na FVV organizirala interni strokovni posvet z naslovom Zagotavljanje pravne varnosti v postopkih pred Komisijo za preprečevanje korupcije. Udeležence sta uvodoma pozdravila izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan FVV in Boris Štefanec, predsednik KPK. V razpravi, ki jo je moderiral prof. dr. Bojan Tičar (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru), pa so sodelovali izr. prof. dr. Polonca Kovač (Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani), izr. prof. dr. Benjamin Flander (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru), mag. Peter Zmagaj (Računsko sodišče RS), dr. Ciril Keršmanc (Ministrstvo za pravosodje RS), mag. Aleksandra Spasojević (Ministrstvo za pravosodje RS), Boris Štefanec (Komisija za preprečevanje korupcije) in viš. pred. dr. Igor Lamberger (Komisija za preprečevanje korupcije). Zaradi interne narave posveta več ni znanega.

Mobilnosti željnim študentom pa se ponuja priložnost, vredna gromkozveneče oznake Last Minute. Zaradi sprostitve mest v sklopu projekta Enhancement of Students' Employability II se namreč ponujajo dodatne možnosti za vključitev študentov v program praktičnega usposabljanja v tujini (praksa v podjetju). Zakaj Last minute? Ker uspešni prijavi sledi takojšna vključitev v projekt; odhod v tujino najkasneje do 1. 4. 2017, za dobo dveh mesecev in z možnostjo podaljšanja; ter pomoč pri iskanju gostujočih podjetij. Pogoj je seveda status študenta. Projekt je namenjen študentom za pridobitev dodatnega praktičnega znanja, veščin in povečanje možnosti za prvo zaposlitev. Podrobnosti lahko izveste pri koordinatorju Erasmus+ konzorcija, Zavodu za Novodobno Izobraževanje, in njihovi spletni strani www.zni.si.​

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru vse pravopisne negotoveže vabi na Osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa. Le-ta bo potekal v dveh terminih, in to 14. 3. 2017 in 18. 3. 2017, obakrat od devete, pa do trinajste ure. Prijavnica in podrobnosti za zainteresirane so na voljo na spletni strani Filozofske fakultete v Mariboru.

 
V današnji študentroblji pa velja omeniti še vabilo Filozofske fakultete v Ljubljani na gostujoče predavanje nekdanjega indijskega ministra za kulturo Jawharja Sircarja z naslovom: »The Role of Media in the Integration of India (Vloga medijev pri integraciji Indije)«. Predavanje se ima zgoditi čez deset dni, seveda v prostorih Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Beseda gostujočega govorca se bo usmerjala predvsem k vlogi javnega radia in televizije v etnično zelo razgibani indijski družbi. V Indiji namreč govorijo 22 različnih jezikov in okrog šesto različnih narečij. Njegovo predavanje bo temeljilo tudi na notranjem poznavanju javnega medija, saj je bil med letoma 2012 in 2016 njegov direktor. 

 

Študentrobljo pripravlja Študentsko uredništvo.

Facebook Twitter Deli