Ropotarnica

V  dana?njih ?asih, kjer se je denar sam postavil za sveta vladar, bi se ?lovek najraje vrnil nazaj v ?as, ko temu ni kazalo tako. In danes smo se lahko vrnili nazaj v ?as na otvoritvi prenovljenih prostorov Ropotarnice na Partizanski 21 v Mb, kjer prodajalni oziroma centru prenove ne moremo re?i, da je samo eden od second hand shop, je the place, kjer se lahko potopi? v ponudbo raznih zanimivosti, ki te peljejo skozi ?as in prostor. Udobnost foteljev pa prou kli?e po ?aju z best-sellerjem v roki.   

Nadobudna ideja, kako iz ni? ustvarit nekaj in ?e ve? pa je prav tisto, kar je dru?tvu Aktiviraj Se! uspelo. Od za?etnih idej pa vse do konkretnih dejanj, raznih spopadov z birokrati?no pa ?e kak?no druga?no roko, uspe?no peljejo ?e ve? projektov. Eden nosilnih njihove razpoznavnosti je ravno Ropotarnica. Urbani vrti?ki sejejo sadove, center prenove dela s polno paro. V?asih pa je treba kar v Salon na vintige day.

Na otvoritvi so s kratkim programom in pomembnimi gosti predstavili svoje dosedanje uspehe in ?e nadaljnje podvige, tako da je najbolje, da se pospravite do Ropotarnice, kjer se lahko znebite vse tiste krame, ki jo gledate ?e predolgo, si pa lahko v teh, na novo prenovljenih prostorih, ogledate tudi in predvsem domiselne re?itve glede prenove pohi?tva ali ponovne uporabe neke stvari, za katere ste bili prepri?ani, da ima kak?no druga?no funkcijo ali namen... 

Facebook Twitter Deli
0 comments