Skrajna ljubezen

V torek se je na nacionalkinem prvem programu odvrtel dokumentarni film z naslovom Koalicija sovra?tva. Film spregovori o pojavu skrajnih skupin v Sloveniji, ki se odkrito spogledujejo z ikonografijo in ideologijo fa?isti?nih in nacisti?nih gibanj iz prej?njega stoletja, ki so s pojavom gospodarske krize pridobila na privla?nosti v ?tevilnih evropskih dr?avah. Stanje v dr?avi se slab?a in nekdo pa? mora biti kriv. Poljubno je to lahko ?efur, cigan, ?rnec, peder, jugovi?, komunajzer? seznam se da gotovo ?e dopolniti. Glede na to, da se bo splo?na dru?bena klima v dr?avi ?e nekaj ?asa slab?ala, da bo vse ve? ljudi ? zlasti mladih, v vedno ve?ji stiski, najbr? ni iluzorno pri?akovati, da bodo zdru?enja fantov v kapucah, z maskami na obrazu in krepkimi palicami v rokah ?e malce raz?irila svoje ?lanstvo.

Kako tudi ne bi? Sode? po fotografijah gre za prijetne, tople, zdrave bratov??ine. Toliko razgaljenih, s telesno vadbo okrepljenih mo?kih teles, ki se veselo objemajo v rahlo pijanski omotici ?e nismo videli v na?ih sicer dokaj konzervativnih javnih ob?ilih. In seveda ? kam pa se naj zate?e izgubljen mladeni? brez izobrazbe, brez slu?be, brez punce, brez ljubezni in razumevanja, brez prihodnosti, kot v topel objem bratske skupine napol sle?enih krepkih fantov? Fantov, o katerih osvojeni mo?kosti pri?ajo njihova neupogljiva dr?a, tetova?e in navdu?enje nad najbolj fali?nim od vseh simbolov ? dolgimi in kratkimi kovinskim cevkami, iz katerih v curkih ejakulira jekleno seme.

?vrsti, neusmiljeni, mogo?ni mo?kosti, za katere brizgajo?o prisotnost v svetu pomehku?enih, nejasnih odlo?itev dvomljivega zna?aja, ni prostora. Ta prave dedce z jajci je sodobna dru?ba odrinila na rob, ker da so pregrobi, prenasilni, neprilagojeni. Komu se naj torej poto?ijo, kam naj gredo po nasvet in razumevanje, ?e ne drug drugemu v objem? V ljube?i preplet prepotenih mo?kih teles, ki se sem ter tja malce prijateljsko ?e zravsajo in prebutajo, da se vzpostavita potreben red in disciplina, ob?udovanje in iskrena, hvale?na pripadnost. Vse bolj se zdi, da naslov filma ni bil posre?eno izbran. Bolj kot o koaliciji sovra?tva bi morda lahko spregovorili o koaliciji? ljubezni.

 

Facebook Twitter Deli