Od periferije na oblast po mleko in med

Na dana?nji dan nas je zapustil na? predragi tovari? Tito. In Jugoslavija je ?la v maloro. Zgodila se nam je Slovenija. Po vseh teh letih in ponosno dvignjenih zastavah, ob raznih obele?enjih nepojmljivih grozot prve in druge svetovne vojne ter praznikovanju ob delavskemu prazniku, se je grenak ob?utek valil po zraku z vsemi primesmi politi?nih akcij, ki so nas pripeljale z vlakom, za vlakom ali pa kar pe? do situacije in okoli??in, ki ne segajo ?e pri-dobljenim delavskim in socialnim pravicam niti do gle?njev.

Ta levi in ta desni krivijo drug drugega, mantra, da je treba ?parat je ?e zmeraj zakoreninjena v politiko, ki je bila izvoljena predvsem zato, da nas potegne ven iz tega sranja, ki ji strokovno re?ejo gospodarska kriza. In res: gospodarska rast na?e majhne dr?avice se je dvignila. In kaj to pomeni gospodje? ?e leta nam trobite, da je treba zrihtat finance in to na na?in, kot se je izkazalo, da se vzame raji in da bankam. Kaj imamo od tega gospodje? Vse vzeto in tudi tisto prevzeto je poskrbelo tudi za to, da so se rezervni bankovci in zlate palice poskrile po razno raznih ra?unih, pogodbah, dolo?bah. In kje smo zdaj, gospodje?

Po vseh standardih in namerah, bi lahko rekli, da smo, kar se ti?e samooskrbe, politi?ne samostojnosti in socialne ne-varnosti v pred-moderni dobi, gospodje. Od fevdalizma, kraljevine pa ?e kaj, smo preko komunisti?ne resnice poskusili vrsto demokracije, ki slu?i predvsem vrhu piramide. Kar pa o?itno ne gre! Zatorej gospodje: poskrbeti bo treba, da pozitivni kazalci gospodarske rasti dejansko vplivajo na razmere za katere, gospodje, nismo samo sami krivi, kdo se igra odlo?evalce? Raja? Vsake 4 leta? Resno?

Vsaki? znova se torej dokazuje, da so tisti, ki se imajo za odlo?evalce, sposobni poskrbet le za svojo tazadnjo plat, za kar je simptomati?no dober primer Ljubljana, ki je tako zelo ljubljena, da gre vse nazaj v njo, da ji lahko kar prihaja z vseh strani; drobtinice pa se prepusti vsemu tistemu, kar je, po definiciji o?itno razumljeno kot periferija.

Periferno pa so zanimivi tudi zapisi, ki so zaokro?ili na medmre?ju in v novicah o virtualnih dogovorih, vsaj toliko so sme?ni, da pustijo stvari v oblakih, je pa res, da je vsaka vlada postavila svoje strokovnjake na strate?ko pomembna mesta in kakor smo videli, so bili do sedaj tako zelo uspe?ni, da je najbolji sused okupiral Market pa da bo gren?ina v La?kem imela okus po rde?i zvezdi, da se bo Sovi ote?ilo delo "pri nabiranju informacij" zaradi zunanjega operaterja, res so se potrudili in to na dr?avni ravni, da smo padli tudi mi na finto, da nas za vogalom ?aka Indija Koromadija, kjer se bosta cedila med in mleko. 

Facebook Twitter Deli