Lep pomladni dan

Prej?nji teden so povsod po Evropi ljudje, ki se jim je zdelo smiselno to po?eti, stopali na voli??a in izpolnjevali volilne listi?e. No, v Sloveniji tega prete?no nismo po?eli. 24 % volilna udele?ba po podatkih uradne strani volitev je? hja? kaj naj re?em - fantasti?na??? Z veliko ve?ino 76 % je zmagala koalicija nezaupanja v predstavnike starih in potencialno novih elit, odtujenosti evropskega parlamonstruma,  kriti?nega razmisleka, anga?irane neanga?iranosti in lepega vremena. Pismo? pa tak?no koalicijo bi volil ?e jaz, ki sicer ne hodim na volitve. Aja? ups? saj sem jo.

Dajmo si iz firbca pogledati, kak?na je bila udele?ba drugod po Evropi? Mislim, da bi od ?tevilk ?e Pre?ernu vztrepetalo panslovansko srce. V koaliciji nevole?ih ? torej tistih, ki ne volijo volitev so ? razen Slovenije ?e: Hrva?ka ? 25 %, Poljska ? 23 %, ?e?ka ? 20% et Slovaquie ? treize points. Evo vam srednje-evropski slovanski Evrovision, dragi evroizvoljenci. Spet vam neka bradata Conchita maha z wurstom v roki. Rezultat napoveduje druga?ne popevke, kot smo jih vajeni?

In ne zato, ker je na volitvah ? tako v Sloveniji kot v EU zmagala t.i. desnica ? karkoli ?e to sploh pomeni. Zmagala je predvsem neudele?ba. In karkoli si ?e mislimo o razlogih, zaradi katerih ljudje niso ?li na volitve ? nekaj je gotovo, ?li niso, ker v tem postopku niso ?eleli sodelovati. Pa tudi, ?e je bil razlog zgolj lepo vreme. Osebno bi se mi to zdela ?isto zadovoljiva razlaga.

?e se ljudje odlo?ijo, da lep spomladanski dan raje namenijo dru?enju s svojimi dru?inami in prijatelji, se tako vsaj za trenutek mi?keno maj?keno odklopijo iz raz?love?evalnega stroja, ki jim sicer pije kri vsak dan. ?e torej namesto tega, da ta stroj legitimirajo, raje vpijajo UV ?arke, se mi to kljub potencialnim tveganjem opeklin zdi bolj zdrava odlo?itev. Morda sem naiven v svojem upanju, a to odlo?itev si razlagam tako, da ljudje ne verjamejo ve? v iluzijo izbire. Tudi, ?e morda o tem niso prav globoko razmi?ljali, jim je pa verjetno vsaj njihov ?elodec povedal, kaj naj raj?i jedo ? doma?e nedeljsko kosilo ali volilni gola??

Tega sporo?ila se ?e kako zavedajo vsi, ki sedijo v evropskem parlamentu in pripadajo?ih stavbah. Koli?ina denarja in kreativnost, ki je bila vlo?ena v to, da bi ljudi ? zlasti mlade prepri?ali o tem, kako pomembno je hoditi na volitve, je osupljiva. Meni je osupljivo to, da je treba koga o tem sploh prepri?evati? ?e bi stvar bila funkcionalna, bi ljudje drli na voli??a, ?isto navdu?eni, da lahko sodelujejo pri ne?em, kar ima za njih smisel. Ne pa da jih je treba z vso silo medijskega stroja vle?i na volitve in ?e tako so rezultati porazni. Ne more? bomba?a prebarvati na roza in ga prodajati kot sladkorno peno ? ne glede na barvo, je ljudem slabo, ko ga jedo. ?elodec je kar pametno poslu?at, da ne pe?e zgaga potem, ko ga naba?e? s ?em neprebavljivim.

Iz ust vseh kandidatov, neglede na politi?no barvo, je prihajalo eno samo osnovno sporo?ilo: volite nas. A iz molka volivcev je pri?el ta odgovor: ne volimo vas. Volimo svoje ?ivljenje, prijatelje, dru?ine, hi?ne ljubljen?ke, naravo, sonce, pivo, ?evap?i?e ter bu?ke in tofu sir na ?aru. Vas pa ne volimo. In dokler ljudje volijo vse zgoraj na?teto? tako dolgo se mi zdi, da je pri?gana lu? upanja. Sploh na lep pomladni dan. ?estitke zmagovalke in zmagovalci!

Facebook Twitter Deli