Ali smo na ladji norcev?

Ne vem o ?em naj govorim? Odpre? ?asopis, pogleda? novice na nacionalki, ali na kak?ni komercialki ala POP TV ali ?e slab?e, poslu?a? in gleda? prvi televizijski dnevnik tisti dan na Kanalu A, povsod sami resni?nostni showi. Podobni so dogajanju, pa naj mi zaposleni in pacienti oprostijo, odprtim ali zaprtim oddelkom na psihijatriji.

Se je v tej mali de?elici na ju?ni strani Alp, ki ji pravimo tudi moja de?ela, res ?e skoraj vsem sfeclalo?

Predsednik Slovenije, tako reko? prva moralna instanca  v dr?avi, ki je reprezentant ene najvi?jih in?titucij v dr?avi, si kot nezrel pubertetnik na maturantski paradi privo??i razposajene vzklike ?Ajde mi?ka, to mi deli?. ?e bi to po?el slu?ajno, kot biv?i maneken in narcis epskih razse?nosti, ki v koketiranju z mladimi i??e izgubljeno mladost, kakor komentira politi?ni komentator Domen Ur?i?, bi to ?e nekako razumeli. Ko pa to po?ne kot predsednik republike, je to prava katastrofa. Ob Pahorjevih javnih nastopih vsega hudega vajeni Slovenci vedno znova mislimo, da je dose?en skrajni rob razvrednotenja funkcije predsednika dr?ave. A Pahor nas v negativnem preseneti ?e naslednji hip. Takrat, ko pa bi moral, kot prva moralna avtoriteta v dr?avi, spregovoriti, mol?i.

Ali je to, kar po?ne predsednik dr?ave postalo res ?e tako vsakdanje, da bi bilo kar mote?e ?e njega in njegovih izpadov ne bi bilo, ne vem. Vem pa, da so tisti, ki bi se lahko ob njegovem nor?avem obna?anju morali oglasiti, tiho. Lahko bi se na primer oglasil predsednik parlamenta ali predsednik vlade, lahko bi politi?ne stranke izvedle izredno sejo parlamenta z eno samo to?ko: Sprejem kodeksa obna?anja, ki naj velja za predsednika republike Boruta Pahorja.

?e nekaj mesecev poslu?amo, kaj vse se je in se ?e dogaja v UKC Ljubljana in na oddelku, kjer je bil zaposlen doktor Radan. Stvari so ?le tako ?ez rob, da se s primerom ukvarjajo tudi kriminalisti. Govori se celo o umorih. Najprej se je vse zru?ilo na doktorja Radana tako znotraj kot zunaj UKC. Ko pa je ministrica za zdravje za razmere v UKC-ju zahtevala objektivno odgovornost ter odstope vodilnih, pa je v hipu nastala neprebojna obrambna fronta stroke in vodstva klini?nega centra Ljubljana.

Tako imenovane moralne avtoritete s predsednikom dr?ave na ?elu pa ni?.

Na sodstvo, ki je kon?no za?elo kazati znake ?ivljenja, saj se v sodnih dvoranah ne sodi samo kurjim tatovom ampak tudi velikim kalibrom iz gospodarskega in politi?nega miljeja, se je za?el totalni napad, v katerem prednja?ijo zlasti tisti, ki jih trenutno ni na oblasti. Uporabljajo se vsi mogo?i na?ini blatenja, na sodno vejo oblasti se zliva prava gnojnica.

Predsednik dr?ave, predsednik parlamenta in predsednik vlade pa mol?ijo. Nih?e ne stopi v bran tretji veji oblasti. Nih?e ne ustavi plaza manipulacij, neprimernega besednjaka in neresni?nih obto?b.

In ladja Slovenija pluje brez krmarja, dokler se ne bo razletela na ?ereh!

Facebook Twitter Deli