Skupnostni mediji, skupni problemi

Z APR intervjujem nadaljujemo kampanjo Dovolj imamo ZMede!, v kateri od ministrstva za kulturo zahtevamo vključitev zadostnega financiranja nekomercialnih in nedržavnih medijev tretjega medijskega sektorja v novi zakon o medijih.

Tokrat smo se odpravili na zagrebški Radio Student, kjer nas je gostil Dražen Puklavec. Zagrebški soimenjak našega radia oddaja od leta 1996, ko je ameriški International Media Found tamkajšnji fakulteti političnih znanosti doniral radijsko opremo. Do nedavnega je radio udobno domoval v fakultetnih prostorih na Lepušićevi ulici, zdaj pa je zaradi prenove stavbe potisnjen v prostor, veliko premajhen za njegovo dediščino in ekipo. Nove začasne prostore mora deliti še s študentsko televizijo in redakcijo publikacije Global, zaenkrat pa še ni povsem jasno, ali bodo svoje stare prostore po prenovi dobili nazaj.

V njihovem začasnem studiu smo ugotavljali, kako izgleda medijska krajina skupnostnih in neodvisnih medijev na Hrvaškem in kakšne primerjave lahko vlečemo s sodelavci na bratskem radiu.

Vsebina je nastala v sklopu projekta Dovolj imamo ZMede!, ki se izvaja v sklopu programa Impact4values.

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Foto: Franka Štrkalj

Facebook Twitter Deli