Medijsko sektoriranje na Irskem

Nadaljujemo kampanjo dovolj nam je Z-mede. Pogovarjali smo se z Alanom Byrnom z irskega skupnostnega radia Dundalk FM o zakonski in finančni ureditvi tretjega medijskega sektorja na Irskem. Kako se financirajo in kako so notranje urejeni, smo motrili skozi prizmo notranje ureditve našega radia in iskali podobnosti, predvsem pa odkrivali razlike. Razložili smo, kako je zakonodajalec preprečil privatno izkoriščanje javnega denarja v imenu tretjega medijskega sektorja, kar je bila v preteklosti v Sloveniji večkratna praksa za izigravanje zakonodaje. Skupnostni radiji na Irskem so, kot nam je na primeru radia Dundalk FM orisal Byrne, lahko tudi povezovalni člen med skupnostmi v Republiki Irski in tistimi na Severnem Irskem.

 

Vsebina je nastala v sklopu projekta Dovolj imamo ZMede!, ki se izvaja v sklopu programa Impact4values.

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Facebook Twitter Deli