Garderober

Gledali?ka sezona je kon?ana, vsaj na doma?em odru Slovenskega narodnega gledali??a Maribor. Razen nekaterih gostovanj, na katerih so ?e predvsem z opero Carmen, so si zaslu?ili poletne po?itnice. Zadnja predstava te sezone v okviru Drame je bila Garderober v re?iji Veljka Mi?unovi?a. V minimalisti?no postavljeni predstavi nastopa le sedem igralcev in igralk, ki so ve?ino ?asa prisotni na odru. To so Ivo Ban, Ksenija Mi?i?, Vladimir Vla?kali?, Ma?a ?ilavec, Mirjana ?ajinovi?, Viktor Megli? in Davor Herga. Na strani SNG-ja je zapisano, da je navdih za intimno dramo iz odrskega zakulisja Garderober Ronald Harwood ?rpal iz osebne izku?nje, ko je pet let slu?boval kot osebni garderober Donalda Wolfita, glavnega igralca v Shakespearovi potujo?i skupini. Najverjetneje je prav to botrovalo k pristnosti te predstave, ki ji majhnost Stare dvorane daje ?e svoj posebni ?ar. V presenetljivo le uro in dvajset minut dolgi predstavi ostane prostor dogajanja le eden. Garderoba glavnega igralca ? Sira, ki se skozi lastne te?ave in prepri?evanja drugih, enih naj in drugih naj ne igra, znajde v situaciji, ki je za celo?ivljenskega igralca najhuj?a ? ?e nastopiti, morda zadnji? ali pa sploh ne, na predstavi, ki je bila odigrana ?e ve? kot stokrat.
Predstavo, ki je minimalisti?no zasnovana ?e iz ?tevila nastopajo?ih, isti pridevnik spremlja tudi ?ez samo scenografsko postavitev, oblikovanje svetlobe in kostumografijo. Z razliko od Aide, za katero vemo, da je Verdija opera in ki je v vseh teh pogledih povsem maksimalno zapolnjena, od odrskih elementov, do dodelanih lu?i in ?tevila nastopajo?ih, je Garderober popolno nasprotje. Pri?ara tisti utrip enega prostora (skoraj dnevne sobe, kot garderobo najbr? vsaj pribli?no dojemajo igralci), ki v soskladju Stare dvorane in premosti mejo med odrom in gledalci. Tudi ob predhodni informaciji, da bo predstava trajala le osemdeset minut, se ob koncu zaradi same minimalisti?ne intenzivnosti, ne zdi tako.
Ob vsem omenjanju tega in onega, a hkratnega minimalizma, predstava da veliko ve? kot to. Resda so si igralci privo??ili nekaj manj?ih napak skozi tekst, a ne dovolj, da bi razbili celotni tok, skozi katerega so nas peljali. Posebno pohvalo si zaslu?ita oblikovalca lu?i - Veljko Mi?unovi? in Hans Georg Sch?fer, ki sta ob ve?inoma nespremenljivem osvetljevanju dodala dodano vrednost z odrskimi reflektorji na levi strani odra, ki so bili bolj scenografsko postavljeni, kot v namen dejanskega osvetljevanja.

 

Avtor naslovne fotografije: Damjan ?varc

Facebook Twitter Deli