Sodni?ki mlini meljejo, a bolj redko zmeljejo

Le 100 dni lo?i ?kote od dneva, ko bodo s preprostim DA ali NE odlo?ali o prihodnosti svoje dr?ave. Kar 790.000 zagovornikov ?kotske odcepitve od velikega imperija /oprostite / Velike Britanije je na ta simboli?en dan podpisalo deklaracijo, s katero se zavezujejo, da bodo glasovali ZA neodvisnost. V javnomnenjskih raziskavah  trenutno bolje ka?e privr?encem velike Velike Britanije, 58% volilcev bi namre? glasovalo proti samostojni ?kotski, medtem ko jih 42% samostojnost podpira.

Obe kampanji ??kotska prihodnost v ?kotskih rokah? in ?Bolje skupaj? sta tako pozornost usmerili ?e na preostalih 20% volivcev, ki v tem trenutku ?e niso opredeljeni in ki sodijo v skupino volivcev, ki bodo najverjetneje 18. septembra sploh prvi? obiskali voli??a.

Vsaj 8 mrtvih med gradnjo novih stadionov v Braziliji, okoli 1.200 mrtvih med gradnjo stadionov v Katarju, ?i??enje Sao Paola s solzivcem, milijonske podkupnine in milijardni prihodki od tr?enja ? vse to bo pozabljeno, ko bodo nogometa?i Brazilije v ?etrtek odprli svetovno prvenstvo v nogometu. Skratka ? svet v malem. Da bo to dejanje pozabljanja oz. gledanja v stran ?im la?je, je Fifa skromnih 24 milijonov ? namenila za film o svetovnem prvenstvu, ki so ga premierno prikazali minuli mesec na filmskem festivalu v Cannesu.

Za primerjavo - Fifa pribli?no toliko denarja vsako leto nameni tudi razvojnim programom za revne dr?ave.

Sodni?ki mlini meljejo, a bolj redko zmeljejo. Luka Koper je tako izgubila ?e drugo to?bo proti biv?i upravi pod vodstvom Roberta ?asarja. Obto?nica je ?asarjevi upravi o?itala sklenitev ?kodljivega aneksa v vrednosti 700.000? pri gradnji podalj?ka prvega pomola, sodi??e pa je od?kodninski zahtevek v celoti zavrnilo.

To?beni zahtevek je sprva sicer bil del enotnega zahtevka, ki ga je sodi??e razdelilo na ve? postopkov. Sodi??e v primeru najpomembnej?ega zahtevka, ki od nekdanje uprave terja ve? kot 19 milijonov evrov za nakup slova?kega podjetja TTI, ?e ni odlo?ilo.

Prvi dr?avljan Republike Slovenije in nesojeni / oprostite / pravnomo?no obsojeni o?e naroda, dr?avljan Ivan prav tako ?aka na sodni?ko odlo?itev. Odlo?itev ustavnega sodi??a namre?, ki bo v sredo obravnavalo prito?bo na sodbo vi?jega ljubljanskega sodi??a. in ugotavljalo ali so bile prvemu dr?avljanu v postopku huje kr?ene ?lovekove pravice. Ustavno sodi??e lahko sodbo razveljavi in vrne v ponovno sojenje, sodbo v celoti razveljavi zaradi ugotovljenega huj?ega kr?enja ?lovekovih pravic ali prito?bo zavrne in prvega dr?avljana napoti na vrhovno sodi??e.

Facebook Twitter Deli