Nacisti na skrivaj jedo kebab

Prestolnica avstrijske ?tajerske - Gradec - je v?eraj bil najbolj varovano mesto v srednji Evropi. Zloglasna Pegida, ki ?iri protiislamsko nestrpnost iz Nem?ije v Avstrijo, je dodobra prestra?ila avstrijske de?elne oblasti. Zborovanja zloglasne organizacije se je udele?ilo 150 privr?encev, kot zanimivost pa omenimo, da se je skoraj vzporednega protiprotestnega zborovanja udele?ilo okoli 2000 ljudi. Sli?ati je bilo razli?na skandiranja kot so ?Nacisti na skrivaj jedo kebab,? ?Rasizem ima veliko obrazov, vsi pa so grdi,? s ?imer jim je uspelo preglasiti Pegidin shod. V protestnih shodih so bile la?je po?kodovane tri osebe zaradi obmetavanja z razli?nimi predmeti. Obra?uni med skupinama niso eskalirali.

V ?vicarski Lozani potekajo pogajanja o iranskem jedrskem programu. Do torka je postavljen rok, ko morajo zunanji ministri ZDA, Rusije, Kitajske, Velike Britanije, Francije, Irana ter visoka zunajpoliti?na predstavnica Evropske unije Federica Mogherini dose?i soglasje. Pogajanja potekajo ?e leto in pol, spor o iranskem jedrskem programu pa se vle?e ?e dobrih 12 let. V zameno za iranske odpovedi zmo?nosti izdelave jedrske bombe bo Zahod odpravil sankcije, ki zavirajo iransko gospodarstvo. Na?eloma Iran nima druge izbire, nekateri viri poro?ajo, da je ?e privolil v dogovor in da ostajajo odprta le ?e nekatera manj pomembnej?a vpra?anja.  

?ez vikend so se v avstrijskem Schladmingu sestali premierji Slovenije, Avstrije in Hrva?ke, kjer so razpravljali o energetski integraciji na ravni Evropske unije. Vpra?anje t.i. energetske unije je postalo aktualnej?e zaradi ruske prekinitve gradnje Ju?nega toka preteklo leto. Vsi udele?enci sre?anja se strinjajo o pomembnosti energetske problematike in napovedujejo pove?anje u?inkovitosti pridobivanje energije ter posledi?no cenovno dostopnost. Hrva?ki premier Milanovi? je izpostavil gradnjo terminala za uteko?injen plin na otoku Krk kot prednostno nalogo Hrva?ke na podro?ju energetike.

Prvi mo? slovenskih ministrov, Miro Cerar, je na predzadnji dan redne mar?evske seje dr?avnega zbora odgovarjal na poslanska vpra?anja. Zdru?ena levica je postavila vpra?anje glede povra?ila vojne ?kode iz druge svetovne vojne, o ?emer je bil podan sklep dr?avnega zbora o pospe?itvi pogajanj z Nem?ijo ?e davnega leta 1994. Dejstvo, da tega sklepa ni udejanila nobena vlada do sedaj po 21 letih verjetno ve? ni presenetljivo. Poslanka Violeta Tomi? je na premierja naslovila vpra?anje ali namerava sedanja vlada zahtevala povra?ilo ?kode in ali bo pripravila zakon o popla?ilu le-te. Dolg ni bil odpisan, pravi premier in hkrati dodaja, da ne bi kvaril odnosov z Nem?ijo. Plo??a se je torej ?e obrnila, sedanji premier je pred volitvami izjavil, da mora Slovenija pokazati ve? samozavesti, s trenutnimi dejanji pa zgolj in le negira svoje predvolilne izjave.

 

Facebook Twitter Deli