Iztegnjeni sredinec, vreden petnajst ?ukov

V Infokoncentratu danes ne boste izvedeli, za koliko lahko (ponovno) kupite Zalo?bo Mladinska knjiga, koliko pdopisov je Zmago Jelin?i? zbral za evroposlansko kandidaturo v Mriboru ali kako je bila oble?ena Alenka Bratue?k ob zaklju?ku akcije zbiranja starega papira na neki ljubljanski osnovni ?oli.

Dr?avni zbor je v?eraj na izredni seji po petih urah razprave s 43 glasovi za in enim proti sklenil, da bo referendum o noveli zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 4. maja, referendumska opravila pa bodo za?ela te?i v ?etrtek. Stranka SDS je pred tem predlagala, da bi referendum izvedli 25. maja in bi tako potekal skupaj z volitvami v evropski parlament, a je koalicija dopolnilo zavrnila.  

Slovenija je sprejela vizijo do leta 2020, vsaj kar se ti?e prepovedanih drog. Poslanci opa?ajo, da je se v Sloveniji ra?irjenost drog med mladimi ?iri. Spodbujati ?elijo programe prepre?evanja uporabe drog ter zmanj?ati kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami. Dokument kot re?itev predlaga razvoj terapevtskih skupnosti in komun, podpira pa okrepljen nadzor proti nelegalnemu prometu z drogami in drugimi prekr?ki. Proti Nacionalnemu programu na podro?ju prepovedanih drog se je izrekla le Nova Slovenija, v kateri menijo, da je predlog strokovno neutemeljen.

Trenutni zakonski predlog je sicer neustaven, je odlo?ilo ustavno sodi??e. Spor je spro?ila varuhinja ?lovekovih pravic, ker zakon dolo?a, da morajo zdravstvene ustanove dokumentacijo arhivu predati najpozneje po 30 letih in to tudi dokumente o zdravstvenem stanju, denimo o psihiatri?nih zdravljenjih. Namen zbiranja podatkov je bilo zdravljenje, javni interes pa ne more kar prevladati nad pri?akovanji posameznika, da bodo zaupni osebni podatki, posredovani za namene zdravljenja, tak?ni tudi ostali. Prepoved rabe arhivskega zakona, za katero so se odlo?ili na ustavnem sodi??u, se nana?a na dokumentacijo vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti, tudi na zasebnike.

Maribor je spet samosvoj. Ne glede na arhivski referendum bodo arhivi ostali zaprti. Svoje najve?je skladi??e na Jadranski cesti 27, kjer hranijo okoli osem kilometrov gradiva, so bili zaradi neprimernih prostorov primorani do preklica zapreti v Pokrajinskem muzeju Maribor. Te?ava je, kot vedno, denarne narave. Sredstva za obnovo bi naj zagotovila dr?ava, pa se to ni zgodilo.

Infokoncentrat zaklju?ujemo s kratko novico, saj se nam mudi k ogledu tekme za polfinale dr?avnega nogomentnega prvenstva. V Ljubljani se bosta pomerila Nogometni klub Maribor in Olimpija, gotovo pa se bodo v ve??inah neprimernega navijanja pomerili obiskovali tekme.  em?ka nogometna zveza je branilca Bayerja iz Leverkusna Emirja Spahi?a zaradi ne?portnega vedenja kaznovala s pla?ilom 15.000 evrov. Nogometa? iz BiH je proti igralcem nasprotne ekipe dvignil roko in iztegnil sredinec. Dogodek se je zgodil, ko je bil 33-letni Spahi? ostro kritiziran, ker ni ?elel izbiti ?oge izven igri??a, medtem ko je igralec gostov le?al na travi.

Avstralci so v?eraj priznali, da ni ni? neprimenrega, ?e fantje nosijo krila. Njihovo vrhovno sodi??e je v?eraj priznalo obstoj tretjega, 'nedolo?nega' spola, ki ni ne mo?ki ali ?enski. Sodi??e je razsodilo, da nikogar ni mogo?e prisiliti, da se v uradnih postopkih razglasi za mo?kega ali ?ensko. Nekatere osebe imajo tako zakonito pravico, da se opredelijo kot nedolo?nega spola. Dana?nja odlo?itev sodi??e sledi dolgotrajni pravni bitki borca za enakost spolov Norrieja, s katero je ?elel razveljaviti dolo?ilo avstralske zvezne dr?ave Novi Ju?ni Wales, da je spol lahko samo ?enski ali mo?ki. Nem?ija je tak korak sicer naredila novembra lani in postala prva evropska dr?ava, ki omogo?a star?em, da ob registraciji novorojen?ka ne navedejo njegovega spola ter tako uzakonila tretji spol.

Fotografijo je prispeval John Martinez Pavliga

Facebook Twitter Deli
0 comments