TERORizem, od spodaj, zgoraj in od strani

Pojem terorizem Slovar slovenskega knji?nega jezika opredeljuje kot veliko nasilje, zlasti proti politi?nim nasprotnikom, s katerim se ho?e dose?i, da se kdo boji. V tokratni oddaji Cultural march o definicijah, pojavnih oblikah in valovih terorizma.

Facebook Twitter Deli