Kamasi Washington - Re Run Home

Dana?njo Plastiko bo ozvo?il Kamasi Washington, ki je svojo glasbeno pot za?el z razli?nimi in?trumetni, vendar ko je bil star 13 let je sprejel odlo?itev, da se posveti saksofonu. Povest o njegovih za?etkih pravi, da je o?e pustil po vajah doma na klavirju alt saksofon in Kamasi je bil tako navdu?en nad sli?anim, da je v roke prijel saksofon in iz srca zaigral komad Sleeping dancer sleep on od Wayne Shorter-ja. Tako je od tistega trenutka vedel, da je glasba njegova pot in saksofon njegov glas. Nadaljnje izobra?evanje in hoja po glasbeni poti so ga pripeljali tudi do tega, da je igral z imeni kot so Stanley Clarke, Harvey Mason in Chaka Khan. Pot ga je naposled tudi pripeljala do zalo?be Brainfeeder. Tam so poskrbeli za pri?ujo?i EP, s katerega prihaja skoraj 15 minut dolga pesnitev Re Run Home, ki jo je Kamasi komponiral, aran?iral in produciral. Komad napoveduje album The Epic, ki bo iz?el 4. maja pri omenjeni zalo?bi. Zalo?ba, ki jo ve?ina pozna zaradi Flying Lotusa, skrbi za kar nekaj glasbenikov, in kar nekaj jih poznamo iz preteklih izdaj te zalo?be, ki so soustvarili komad, ki mu bomo prisluhnili. Kamasi Washington in Re Run Home.

Prednaro?ilo 172-minut dolge trilogije, ki jo je Kamasi ustvaril z 32-?lanskim orkestrom, pri tem pa mu je pomagal tudi 20-?lanski zbor, je mo?no na tem naslovu, ali pa na tem.

Facebook Twitter Deli