Colleen - Captain of None

Cecile Schott je francoska glasbenica, ki prihaja iz Pariza in deluje pod imenom Colleen ?e od leta 2001. Cecile ni samo pevka, je tudi producentka, komponistka in multiin?trumentalistka. ?e od petnajstega leta je njen najljub?i in?trument nam dokaj nevsakdanja Viola De Gamba, ki se je prvi? pojavila pribli?no 500 let nazaj, v baroku. V 21. stoletju se pojavlja v rokah Katalonca Jordia Savalla, ki je velik poznavalec baro?ke ere in in?trumentov iz tistega ?asa. Gospod ostaja na obmo?ju klasi?ne glasbe, medtem ko je Cecile te meje prestopila. Violo je za za?etek uglasila kot kitaro, jo pri samem snemanju albuma ponekod lupnila, jo dala v ve? slojev ter za konec ?e malce dubnila. Vse to po?ne v svojem studiu, kjer je nastalo ?e 6 njenih albumov in se nahaja v ?panskem oziroma baskovskem San Sebastianu. Danes vam bomo predstavili njen najnovej?i album, ki je iz?el 6. aprila pri zalo?bi Thrill Jockey in se imenuje Captain of None. Gre za eksperimentalno in ambientalno glasbo, ki jo je v celoti sama skomponirala, posnela in sproducirala. Na albumu lahko sli?ite 8 pesmi, mi vam pa bomo tokrat predstavili 3 z naslovi Soul Alphabet, Eclipse in Holding Horses.

Facebook Twitter Deli