Volilno soo?enje kandidatov za mestni svet MOM

Predvolilno soo?enje kandidatk in kandidatov za mestni svet Mestne ob?ine Maribor. Soo?enje bo v ponedeljek, 22. septembra ob 18. uri v ve?namenski dvorani v Vetrinjskem dvoru, Vetrinjska ul. 30, Maribor. Od kandidatk in kandidatov za mestni svet ?elimo izvedeti, kako razumejo in kak?en odnos imajo do lokalne samouprave ter participacije ob?ank in ob?anov v postopkih odlo?anja, predvsem pa ?elimo, da se opredelijo do predloga za uvedbo participatornega prora?una, ki ga je do danes s podpisom izjave podprlo ?e ve? kot 3.500 prebivalk in prebivalcev Maribora. Volitve v mestni svet imajo pomembno vlogo na delovanje mesta za prihodnja ?tiri leta, zato bo soo?enje potekalo tako, da boste kandidatom tudi Vi lahko postavili vpra?anja, ki se Vam zdijo pomembna.

Soo?enje bo od 18:00 prena?al tudi Mariborski radio ?tudent.

Facebook Twitter Deli