Jure Leskovec misli ...

Jureta Leskovce priznava, da ga slovenski spletni forumi naravnost fascinirajo. Za posameznika so nepredvidljiv skupek ve? in manj radikalnih mnenj, stroji pa jih znajo razumeti. Kot predavatelj in raziskovalec na ameri?ki univerzi Stanford je med drugim s soraziskovalci na podlagi podatkov televizijske mre?e CNN razvil program, ki analizira spletne komentarje. Z njim so uspeli zavrniti psiholo?ko teorijo pogojevanja (ang. conditioning). 

Na vpra?anje, zakaj se loteva raziskav socialnih omre?ji, odgovarja: ?Ker sem ra?unalnikar, gledam, kje se pojavljajo novi sistemi interakcijena spletu. Na velikih spletnih predavanjih lahko spremljamo dinamiko u?enja in ostalega dogajanja. Zelo hitro se vidi, kdo je dober ?tudent in kdo ne in kako dobri ?tudenti pomagajo slabim.? Ko so ga pri Mladih glavah povpra?ali o njihovi uporabnosti, je povedal: ?Socialna omre?ja no?ejo nadomestiti ?love?kega stika! Omogo?ajo nam ohranjanje ?ibkih povezav z ljudmi, s katerimi ste v stiku enkrat na leto.?

Pogovor je nanesel tudi na razlike med slovensko akademsko sfero, v kateri kvantitativno ?tejejo objave, in bistveno druga?no ameri?ko. 

Jure Leskovec na Stanfordu in Univerzi v Ljubljani pou?uje predmet o ?podatkovnem rudarjenju?. Je ustanovitelj Ameri?ko-slovenske izobra?evalne fundacije. Sledite mu lahko na Twitterju.

Facebook Twitter Deli