Marš 27

»Obveščamo vas, da se v četrtek, 8. februarja, ob 16. uri z Zdravljico prične redno oddajanje novega radia: Mariborskega radia študent. Radio bo oddajal na frekvenci 95,9 MHz UKV v stereo tehniki vsak dan od 17. do 20. ure. Rojstni dan 8. 2. 1990 …« - Slavko Emeršič, napovedovalec

To je bila le ena od bitk, ki si jo je Marš na svoji poti priboril. Prve pretenzije po samostojnem alternativnem etrskem prostoru štajerske prestolnice segajo v prvo polovico osemdesetih let prejšnjega stoletja. Civilna družba in kontekst jugoslovanskega prehoda v tako imenovano demokratično sled zahodne Evrope je postavila konkretne potrebe po izražanju predvsem mladih, ki so od že obstoječih in standardiziranih ponujenih radijskih oblikah želeli več. Spomnimo, da je sredi 80. let prejšnjega stoletja kultura v nekem ožjem pomenu z raznimi oblikami subkultur kar cvetela. V teh zanosih se je pojavila ideja in potreba po samostojnem študentskem radiu tudi v Mariboru. Po raznih razprtijah in posegih civilnih iniciativ se je Marš leta 1990 le pojavil kot samostojen študentski radio.

Družbene in kulturne okoliščine so pospravile Mariborski radio študent tako daleč, da se je za določen čas umaknil birokratskim in drugim izjemnostim, ki so v alternativi zaznali ne samo moč, predvsem jih je zaskrbela konkurenca. In kot je treba po slovensko že v kali nekaj dobrega zatreti, so se s pravnimi sredstvi, z odstopi ustanoviteljstva ter drugimi političnimi in manj političnimi prijemi nekateri odrekli Maršu in s tem zapisali medijski svobodi in pluralnosti izhod v zadnjo plat.

V Sloveniji in na Balkanu danes soustvarjajo posebno alternativno medijsko krajino le nekateri. Še redkeje se danes lahko govori o neodvisnih medijih. Mariborski radio študent ostaja neosdvisen in študentski radio, s širokim spektrom glasbenih permutacij s poudarkom na kvaliteti umetnostnega ustvarjanja z vso politično in kulturno krajino v kateri se trenutno obdajamo. Alternativna glasba vseh mogočih žanrskih zvrsti zadoščajo pogojem prefinjenega okusa, poznavanja glasbenega neizmernega diapazona, kjer je kvaliteta tista in sporočilo jasno.

Danes, na 27. rojstni dan, se radio Marš lahko pohvali s kar nekaj izjemnimi dosežki. Izučil in naštudiral je kar nekaj kvalitetnega kadra, ki danes uspešno sejejo znanja in poznanstva še s časov, ko so viseli na Maršu. To velja tudi za tako imanentne pozicije, ki posegajo celo na županska mesta. Ironično se zdi, da nekateri, ki so prispevali k ustvaritvi Marša, danes tičijo na pozicijah odločevalcev in kažejo malodušnost ali praznoverje za stvar, za katero so se v dobrih starih časih borili. Manj ironično in bolj destruktivno pa je bilo kar nekaj časa mnenje, da je Marš valilnica denarja, ki ga lahko podarimo malo sem in dosti tja.

Kamniti stebri radia Marš, ki so s svojo vztrajnostjo in željo dosegli neko kontinuiteto radia, kljub preferirano in predvsem prostovoljskem delu, ki ostaja posebna komponenta tako v delovanju kot v strukturi ustvarjanja programa in sploh vzdušja, izdaja, da je Marš ne-zamenljiv.

Mariborski radio študent zdaj že v svojem 27. letu ohranja prvotne namene po nekomercialnosti s svojo specifično »alternativno držo« in v svojem delovanju prepoznava potrebe mladosti, ki kot socialna komponenta sega po alternativi ustaljenemu status quo politične indoktrinacije ali ideologije dominantne politične volje.

V zadnjem letu delovanja je vodstvo z ekipo potegnilo vse iz sebe, da se radio priključi nazaj na svoj tir in se radiu Marš nazaj prizna status posebnega pomena. Po več poskusih je vendarle uspelo. Šaleški študentski klub je prepoznal priložnost in se kot soustanovitelj podal v alternativne dosege  in Marš je spet študentski radio. Alternativni študentski radio za vse!

Torej, vsem skupaj: vse najboljše in izvanredne čestitke!

Za svobodo, z Maršem naprej!
Špela Pušnar, v. d. odgovorne urednice Mariborskega radia Študent

Facebook Twitter Deli