Prijavni roki, enakopravnost spolov in pogajanja

Študentske novičke z začetka tega tedna obsegajo najprej obvestilo, ki ga zadnje dni ni moč preslišati: danes se začenja prvi prijavni rok za vpis na višje strokovne šole v študijskem letu 2017/2018. Trajal bo vse do 8. marca. Za študente višjih šol je tokrat na voljo 12.572 vpisnih mest, od tega 4155 za redne, 3780 pa za izredne študente. Še 4637 vpisnih mest za izredni študij razpisujejo zasebne višje strokovne šole. Razpisanih je 33 različnih študijskih programov.  Število vpisnih mest v javnih višjih strokovnih šolah je največje v študijskih programih s področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva. Višje strokovne šole bodo do 15. junija v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. Višješolska prijavna služba bo do 24. julija pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis bo nato potekal do 22. avgusta. Tisti, ki se ne boste prijavili v prvem roku, to lahko naredite v drugem, ki bo trajal od 28. avgusta do 1. septembra.

Enakosti med spoloma v akademskih krogih so se dotaknili na delavnici v okviru izobraževanj, ki jih Univerza v Mariboru pripravlja za svoje zaposlene. Predavala je Renata Šribar, ki je sklopu delavnice postregla z zanimivi statističnimi podatki. V Sloveniji premoremo 1/3 raziskovalk, 20 odstotkov jih zaseda vodilna delovna mesta, 28 odstotkov je članic upravnih odborov in 21 odstotkov jih dela na področju računalništva. Podatki so rezultati raziskave, ki jo je na področju ženk v znanosti izvedla socialna psihologinja Mirjana Ule. Šribarjeva je na delavnici za zaposlene še poudarila, da se diskriminacija na osnovi spola v znanosti kaže na več načinov. Predvsem gre za opisništvo žensk, ki je neodvisen ​pojav od učnih in kasneje znanstvenih kompetenc žensk, pa vendarle jih veliko manj napreduje. Ženske tudi počasneje dosežejo najvišjo stopnjo v vertikalni delitvi. Značilno je tudi veliko počasnejše napredovanje na istih delovnih mestih, čeprav izpolnjujejo pogoje. Renata Šribar je mnenja, da je izboljšanje stanja mogoče s pravno ureditvijo, z večjo vključitvijo v državne razpise ter s posebnimi programi in projekti.

Študenti  Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Pravne fakultete Univerze v Mariboru in Evropske pravne fakultete v Novi Gorici se lahko pomerite na 6. državnem tekmovanju iz pogajanj. Tekmovanje je namenjeno rednim in izrednim študentom vseh letnikov študija, ki še niso diplomirali, torej 1. in 2. bolonjska stopnja. Tekmovanje bo potekalo v petek, 3. marca 2017 v prostorih Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Na tekmovanje se lahko prijavijo dvojice študentov, ne glede na letnik študija posameznega udeleženca v ekipi. Ekipe so lahko sestavljene tudi iz študentov različnih pravnih fakultet. Tekmovanje je zastavljeno tako, da omogoča enakovredna pogajanja ne glede na letnik študija.
Prijave so mogoče samo še danes, v ponedeljek 13. februarja 2017.

Univerzitetna knjižnica Maribor je svoje raziskovalne vodiče UKM usmerila na nov način organizacije in prikaza informacijskih virov, dostopnih na Univerzi v Mariboru. Pokrivajo večino znanstvenih disciplin, njihove prednosti se nakazujejo kot dobra izhodiščna točka pri študiju in raziskovanju, saj vsebujejo vse relevantne informacijske vire na enem mestu. Vse skupaj je dosegljivo 24 ur na dan, 7 dni v tednu tako na Univerzi kot tudi z oddaljenih lokacij, tako lahko do virov dostopate od doma. Ponuja in deli se razna znanja in spodbuja so-delovanja med knjižnicami in fakultetami. Predvsem pa se podpira izobraževanje ter informacijsko pismenost študentov. Omogočeno je z napredno tehnološko platformo povezovanja že obstoječih aplikacij na Univerzi kot so Moodle, BrowZine in UM:NIK. Zadeva je za preizkusit na http://libguides.ukm.um.si.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori razpisoma za spodbujanje mobilnosti študentov iz socialno šibkejših okolij ljubljanske in mariborske univerze. Namen programov je izboljšanje udeležbe slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela. Izkušnja v tujini naj bi izboljšala konkurenčnost študentov na trgu delovne sile po končanem študiju. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo programov na obeh univerzah znaša skoraj 740 tisoč evrov, Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma 590 tisoč evrov.

Končajmo na tujem:
Študentje univerze v Zadru se lahko odločijo za izbirni predmet japonskega mečevanja - kendo. Zadrska univerza je edina na Hrvaškem in ena redkih v Evropi, ki ponuja ta predmet, je povedal vodja oddelka za anglistiko in predsednik hrvaške zveze kenda Marko Lukić. Uvedba predmeta kendo je posledica akademskega sodelovanja zadrske univerze z univerzo Kansai v Osaki na Japonskem. Z uvedbo tega predmeta so študentje dobili priložnost bolj podrobno spoznati širši kulturni in družbeni kontekst kenda kot športa, ki se je razvil iz stare japonske vojaške borilne veščine. Na zadrski univerzi pri kendu ne podeljujejo ocen kot pri preostalih predmetih. Študentom prinaša dve točki ECTS.

Študentrobljo pripravlja Študentsko uredništvo.

Facebook Twitter Deli