Protesti, plutonij, stavke in rakete

V ZDA trenutno buri duhove objava senatnega poro?ila o mu?enju teroristi?nih osumljencev. 6000 strani dolgo poro?ilo, katerega povzetek je napovedan za objavo ?ele jutri, med drugim opisuje sporne zasli?evalske metode, ki so jih v tujini uporabljali agenti obve??evalne agencije CIA. Metode, kot so kratenje spanca, zaklepanje v kletke, vklepanje v neudobne polo?aje, poni?evanje in nadzorovano utapljanje predstavljajo le del spornega poro?ila. Navkljub nehumanim metodam, javnost najbolj razburja ugotovitev, da z mu?enjem niso pridobili nobenih informacij, ki bi re?ile ?ivljenja. Senatni odbor za obve??evalne dejavnosti se z administracijo predsednika Barracka Obame o objavi poro?ila pogaja ?e od leto?njega aprila. ?asa za objavo poro?ila imajo le ?e do konca tega leta. Prihodnje leto bodo oblast v senatu in s tem v odboru za obve??evalne dejavnosti prevzeli republikanci, ki bodo poro?ilo glede na trenutno stali??e najverjetneje umaknili.

Protesti proti policijskemu nasilju v ZDA se nadaljujejo. V dr?avi, kjer je samo letos zaradi policijskega nasilja umrlo ?ez 400 ljudi, ka?e, da epiloga te zgodbe ne bomo videli tako hitro. Protesti zaradi oprostitve policista, ki je julija letos na Staten Islandu ubil temnopoltega dr?avljana ZDA, so se nadaljevali tudi v nedeljo zve?er. Od srede zve?er protestniki zavzemajo ?tevilne dele ameri?kih mest. Pripravljajo se na veliki protestni shod, ki je napovedan 13. decembra v Washingtonu.

Mednarodne sile ?elijo Iranu omejiti jedrske dejavnosti do mere, da bi bil kakr?enkoli poskus izdelave jedrske bombe prakti?no nemogo?. V zameno Iran zahteva umik sankcij Zdru?enih narodov in ostalih dr?av Zahoda, ki imajo velik negativen vpliv na gospodarstvo te islamske dr?ave. Za?asni dogovor je bil sklenjen novembra lani, a jim ni uspelo skleniti dokon?nega dogovora o iranskem jedrskem programu. Rok se je iztekel 24. novembra letos, zato so sklenili podalj?ati pogajanja do 30. junija prihodnje leto. 

Belgijski sindikati stavkajo zaradi var?evalnih ukrepov nove vlade. Stavka je paralizirala velik del javnega prometa, najbolj prizadeti so mednarodni leti, vlaki ter promet v Bruslju. Na glavnem mednarodnem letali??u v Bruslju so morali danes odpovedati ?e 267 letov, kar zna?a 44 odstotkov vseh odhodnih letov. Omenjena stavka je zadnja v vrsti protestnih akcij, ki bodo vrhunec do?ivele 15. decembra. Stavkajo?i nasprotujejo ukinitvi doslej praviloma avtomati?nih dvigih pla?, s katerimi pla?e vsako leto prilagodijo rasti ?ivljenjskih stro?kov, kr?enju javnega sektorja in na?rtovanemu dvigu upokojitvene starosti.  

Kitajska razvija novo veliko raketo. Nova nosilna raketa bi naj bila dokaz vzpenjajo?e mo?i Kitajske v vesoljski tehnologiji. Napovedujejo ?love?ko posadko na Luni, morda celo na Marsu. Trenutno ima Kitajska na Luni ?e eno raziskovalno vozilo, katero so izstrelili konec lanskega leta. ?Dolgi pohod 9?, kot se nova raketa imenuje, naj bi prvi poskusni let izvedla leta 2018, deset let kasneje pa postala glavna kitajska nosilna raketa. Raketa naj bi bila sposobna nositi 130 ton, kar je petkrat ve? kot trenutno uporabljana ?Dolgi pohod 5? in v podobnem velikostnem razredu kot ?eli NASA dose?i s svojim programom Space Launch System.  

Facebook Twitter Deli