We Are Castor - Bon Voyage

Prej?nji teden sem si privo??il Gramatika. Ne kot glasbeno poslastico, bolj kot steno, na katero sem napopal ve?ino slab?alnih pridevnikov, ki so nastali ob razo?aranju, ki ga je nudilo poslu?anje plate The Age Of Reason. V nasprotju z #digitalfreedom, ki ga je vidno postavila na listo producentov elektronske glasbe, bo Gramatik zaenkrat videl ostal le s to plato.

Pri?akovanja niso bila pretirana, vendar jim nikakor ni zadostil. ?akali smo nekaj bolj razgibanega kot v nedogled razvle?eno ?revo posiljene solirajo?e kitare, ki je prej kot popestritev postala pravilo. ?akali smo nekaj drugega. In tokratna plata v Plastiki je najbr? glasbeno najbolj?i opis kar bi Gramatik na novi plati moral biti in vse kar ni. Ma ne more biti res, da je kriv pritisk scene, ki je do njega zgradila neka pri?akovanja in je to pahnilo plato mimo?

Te?na je ?e ta primerjava Gramatika in We Are Castor, ki ju primerjam. Pa vendar, velikokrat so dober pokazatelj 'v?e?ki' na Facebooku, vsaj v moderni internetni dobi, ki nam hkrati s tem ponuja ?irok kot glasbe. Medtem, ko bo Gramatik po?asi pri ?tevilki 300.000, se lahko We Are Castor pohvalijo za nekaj ve? kot s tiso?imi. ?e primerjam plati, bi jim iz srca privo??il obraten scenarij.

We Are Castor so druga?e band, ki je skupaj tri leta in pol, na zemljevidu se pa ozna?ujejo pod norve?ko zastavo. ?eprav bi ?anrsko glasbo najprej opisal kot z raznimi glasbenimi prvinami obogateno elektronsko glasbo, pa se sami ?anrsko opredeljujejo kot elektronika ? bluegrass ? blues ? rock ? pop ? trap ? hiphop. ?irok spekter ?irokega nabora komadov, ki naredi plato dalj?o kot uro ?e vedno zanimivo za poslu?at. Z raziskovanjem popa, Afrike, Azije in ?e ?esa ustvarijo v vseh hkrati in v vsakem komadu posebej zanimivo in okusno me?anico, ki jo je v podobnem obsegu zelo te?ko najti.

Danes plata We Are Castor ? Bon Voyage pod soncem ?teje ?esti dan, odgovorni za izdajo pri zalo?bi SectionZ pa prav toliko dni z dvignjeno glavo hodijo okrog po svetu. Marsikomu bo namre? popestrila glasbeno obzorje in ostala v zbirkah redkih sre?ne?ev, ki jih je naklju?je prineslo na pot omenjeni plati.

Facebook Twitter Deli
0 comments