Glasbena idilika

Namen oddaje je zadovoljiti glasbeni posluh tistih, ki v obsegu komercialne ponudbe ne najdejo zase primernih vsebin. Oddaja poslu?alcem predstavlja raznoliko in kvalitetno glasbo prosto ?anrskih okvirov. Ker preteklosti v glasbi ne gre zanemariti lahko v Glasbeni idiliki sli?ite tudi tiste manj znane in starej?e izvajalce, ?emur v tem primeru sledi nadgradnja z novej?imi in sve?imi projekti. V oddaji se izpostavlja posamezne izvajalce, kar vklju?uje opis le-teh, predstavitev njihove stilne usmeritve in pomembnej?ih del. Predstavljajo se novosti na podro?ju izdajanja albumov, napovedujejo glasbeni dogodki pri nas in v na?i bli?ini ter recenzirajo koncerti. V ?asu festivalov so oddaje namenjene predstavitvi programov najpomembnej?ih festivalov (Jazz festival Ljubljana, Druga Godba, Jazz festival Cerkno, Blues Postojna, Lent, ?).

Kaja Jezernik, 7. 3. 2014 14:29, Glasbena idilika

3. februarja je kitarist Pat Metheny s svojo raz?irjeno skupino izdal album »Kin (←→)«. Metheny je avtor vseh 9 skladb, ki so na albumu prisotne, njegovo komponiranje pa je kompleksnej?e kot kadarkoli prej. Melodije se preko minimalisti?nih elementov razvijajo v dolge melodi?ne forme, celota pa se na ta na?in oddaljuje od oblik, ki smo jih sicer bili vajeni izpod rok skupine Pata Methenya. Unity Group je postala kvintet v postavi Chris Potter, saksofoni, Giulio Carmassi, pihala in klavir, Ben Williams, bas in Antonio Sanchez, bobni.