Kako se v stanovanjsko zadrugo povezujejo v Ljubljani

V četrtek, 21. 11. 2019, vas ob 18.30 vabimo v knjižnico GT22 (Glavni trg 22) na predstavitev ljubljanske stanovanjske zadruge Zadrugator. Govorile_i bodo o svojem organiziranju z namenom izgradnje alternativne oblike bivanja onkraj pasti lastništva in profitnega najema. Predstavitev je del cikla dogodkov o stanovanjskih zadrugah (Z)gradimo. 

Člani_ce stanovanjske zadruge, ustanovljena leta 2016 v Ljubljani bodo predstavile_i na kak način so se organizirale_i z namenom zgraditi alternativno obliko bivanja onkraj pasti lastništva in profitnega najema ter da bi združene_i lahko podajale_i zahteve za dostojna in dostopna stanovanja za vse. S širjenjenm znanja in kampanjami se tako borijo za izboljšanje razmer na stanovanjskem področju. Poudarjen bo pomen organiziranja od spodaj, ki krepi posameznico_ka in skupnost kot celoto. Zadrugo bodo predstavile_i kot osnovni model povezovanja za boljše bivalne pogoje ter solidarnostne sisteme, ki se znotraj nje razvijajo. Govorili bodo o pilotnem projektu, za katerega si prizadevajo, da se bodo po njem lahko zgledovale druge zadruge, ter da jim uspe vzpostaviti strukturno okolje na ravni občin in države, kar bi lahko olajšalo izvajanje drugih zadružnih projektov. Opisane bodo izkušnje in kako zelo pomembna je podpora mesta, občine in Javnega stanovanjskega sklada in da tudi banke igrajo ključno vlogo pri kreditiranju gradnje, pombmbno pa bi bilo, da banke kot v tujini začnejo zaupati v ta model ter prizadevanja, da se v zakonu definira kaj je najemniška zadruga, kakšne so njene pravice in dolžnosti. Poudarjeno bo, zakaj je pomembno, da je zadruga medgeneracijska skupnost, povezana z lokalnim okoljem.

Zadrugator je stanovanjska zadruga, ustanovljena za zagotavljanje cenovno dostopnega in kakovostnega bivanja v Ljubljani. Zadružništvo je oblika demokratičnega in skupnostnega upravljanja s stanovanji, ki gradi na moči združevanja dela in virov ter sledi načelom pravičnosti, participacije, solidarnosti in ekologije. Promovira obliko bivanja, za katero verjamejo, da mora v prihodnje postati ključen model stanovanjske preskrbe. Njihov drug, a enako pomemben cilj je organiziranje zahtev za dostojna in dostopna stanovanja za vse. Vse več ljudem je pravica do bivanja v kakovostnem stanovanju kratena zaradi vseprisotne profitne naravnanosti in umika države iz stanovanjske preskrbe. S širjenjem znanja in kampanjami se borijo za izboljšanje razmer na stanovanjskem področju. Verjamejo, da sta za zagotovitev boljših stanovanj ključnega pomena organiziranje od spodaj, ki krepi vsakega_o posameznika_co in skupnost kot celoto, ter združevanje v zadruge kot osnovni model povezovanja za boljše bivalne pogoje.

Datum: 
četrtek, 21. 11. 2019 18:30
Vstopnina: 
brez vstopnine
Lokacija: 
GT22, Glavni trg 22, 2000 Maribor, Slovenija
Tip: 
Okrogla miza