Kaj so stanovanjske zadruge in kako delujejo, predavanje Karoline Babič

V četrtek, 21. 11. 2019, vas ob 17.00 vabimo v knjižnico GT22 (Glavni trg 22) na predavanje Karoline Babič iz Centra za alternativno in avtonomno produkcijo o zadružnem gibanju in stanovanjskih zadrugah kot alternativnem, skupnostnem načinu bivanja. Predavanje je del cikla dogodkov o stanovanjskih zadrugah (Z)gradimo.

Dr. Karolina Babič iz Centra za alternativno in avtonomno produkcijo (CAAP) bo na predavanju razložila osnovne pojme zadružnega gibanja. Na kratko bo pojasnila, kaj je zadruga, kako deluje, kaj so njene prednosti in katera so načela, ki jim zadruge sledijo. Več časa pa bomo namenile_i stanovanjskim zadrugam kot skupnostnim načinom bivanja. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks iz tujine ter pravni okvirji, specifike vzpostavitve in upravljanja stanovanjskih zadrug pri nas. Dotaknile_i se bomo načinov sodelovanja članic_ov znotraj stanovanjske zadruge in faz vzpostavitve ter ključnih deležnikov, ki so za le-to potrebni. Govorile_i bomo o prednostih stanovanjskih zadrug in možnih načinih realizacije (obnova, novogradnja, neprimerna stanovanja, skupinski nakupi) ter različnih oblikah udeležbe članov_ic v stanovanjskih zadrugah. V obziru trenutne politične, družbeno-ekonomske situacije pri nas bo predstavljeno da posameznik_ca stanovanjsko vprašanje težko razreši sam_a ter da se kot eden ključnih odgovorov kaže ravno v združevanju posameznic_kov v skupnost, ki je kolektivno zmožna bolje rešiti probleme.

Karolina Babič je doktorica filozofskih znanosti, v svoji disertaciji je obravnavala tematiko dela in delavca v sodobnih produkcijskih procesih. Njeno delo je pretežno posvečeno vodenju Centra alternativne in avtonomne produkcije (Združenje CAAP, so.p.), ki velja za eno pomembnejših organizacij na področju zadružništva pri nas. Temeljno področje njenega praktičnega udejstvovanja v zadnjih petih letih je področje socialne ekonomije in lokalnega razvoja. Njena teoretska zanimanja pa se tičejo razmerja med etiko, politiko in ekonomijo ter teoretskih podlag novih ekonomskih praks, zadružništva, socialne ekonomije nasploh ter družbenega inoviranja. Je predavateljica na Fakulteti za uporabne in družbene študije Doba Maribor za področje »socialne ekonomije«. Že skoraj dvajset let je aktivna v različnih družbeno-kulturnih iniciativah. Piše poljudne, strokovne in znanstvene članke ter sodeluje v javnih diskusijah in strokovnih razpravah o relevantnih družbenih vprašanjih.

 Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

Datum: 
četrtek, 21. 11. 2019 17:00
Vstopnina: 
ni vstopnine
Lokacija: 
GT22, Glavni trg 22, 2000 Maribor, Slovenija
Tip: 
Predavanje